Visa allt om Gabs Rostfria Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 811 2 770 3 179 3 261 3 729 3 326 4 286 5 151 5 303 4 564
Övrig omsättning 3 47 - - - - 1 1 5 2
Rörelseresultat (EBIT) 102 -64 287 237 228 -387 -538 379 660 346
Resultat efter finansnetto 7 -107 95 41 18 -555 -678 241 535 222
Årets resultat 7 -107 95 41 18 -555 -678 266 535 222
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 371 4 400 3 250 1 992 2 236 2 353 2 586 2 830 2 900 1 029
Omsättningstillgångar 1 824 2 289 1 554 1 396 1 305 1 555 1 773 2 102 1 626 1 524
Tillgångar 6 195 6 689 4 804 3 388 3 540 3 909 4 359 4 933 4 526 2 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 035 2 105 2 212 809 858 929 1 574 2 341 2 100 -302
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 469 3 346 1 340 1 123 1 191 1 268 1 328 1 295 1 465 1 044
Kortfristiga skulder 691 1 239 1 253 1 455 1 492 1 712 1 458 1 297 962 1 810
Skulder och eget kapital 6 195 6 689 4 804 3 388 3 540 3 909 4 359 4 933 4 526 2 552
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 332 426 428 381 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 012 1 012 906 1 108 1 100 1 136 1 414 1 490 1 493 1 457
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 356 601 321 379 376 424 498 611 591 540
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 814 2 817 3 179 3 261 3 729 3 326 4 287 5 152 5 308 4 566
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 5 6 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 703 693 795 652 746 554 612 736 758 652
Personalkostnader per anställd (tkr) 352 416 340 308 297 316 322 348 345 309
Rörelseresultat, EBITDA 295 -6 367 366 389 -238 -383 630 816 472
Nettoomsättningförändring 1,48% -12,87% -2,51% -12,55% 12,12% -22,40% -16,79% -2,87% 16,19% -%
Du Pont-modellen 1,66% -0,07% 5,97% 7,00% 6,58% -9,87% -12,30% 7,72% 14,67% 13,71%
Vinstmarginal 3,66% -0,18% 9,03% 7,27% 6,25% -11,61% -12,51% 7,40% 12,52% 7,67%
Bruttovinstmarginal 78,19% 75,81% 72,22% 77,71% 71,04% 68,46% 71,82% 64,86% 75,50% 75,85%
Rörelsekapital/omsättning 40,31% 37,91% 9,47% -1,81% -5,01% -4,72% 7,35% 15,63% 12,52% -6,27%
Soliditet 32,85% 31,47% 46,04% 23,88% 24,24% 23,77% 36,11% 47,46% 46,40% -11,83%
Kassalikviditet 77,13% 88,30% 25,70% 14,78% 18,30% 32,65% 41,77% 71,94% 64,45% 36,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...