Visa allt om Gabs Rostfria Aktiebolag
Visa allt om Gabs Rostfria Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 993 2 811 2 770 3 179 3 261 3 729 3 326 4 286 5 151 5 303
Övrig omsättning 47 3 47 - - - - 1 1 5
Rörelseresultat (EBIT) 131 102 -64 287 237 228 -387 -538 379 660
Resultat efter finansnetto 44 7 -107 95 41 18 -555 -678 241 535
Årets resultat 44 7 -107 95 41 18 -555 -678 266 535
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 821 4 371 4 400 3 250 1 992 2 236 2 353 2 586 2 830 2 900
Omsättningstillgångar 2 277 1 824 2 289 1 554 1 396 1 305 1 555 1 773 2 102 1 626
Tillgångar 7 098 6 195 6 689 4 804 3 388 3 540 3 909 4 359 4 933 4 526
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 510 2 035 2 105 2 212 809 858 929 1 574 2 341 2 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 965 3 469 3 346 1 340 1 123 1 191 1 268 1 328 1 295 1 465
Kortfristiga skulder 622 691 1 239 1 253 1 455 1 492 1 712 1 458 1 297 962
Skulder och eget kapital 7 098 6 195 6 689 4 804 3 388 3 540 3 909 4 359 4 933 4 526
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 332 426 428 381
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 972 1 012 1 012 906 1 108 1 100 1 136 1 414 1 490 1 493
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 369 356 601 321 379 376 424 498 611 591
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 040 2 814 2 817 3 179 3 261 3 729 3 326 4 287 5 152 5 308
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 748 703 693 795 652 746 554 612 736 758
Personalkostnader per anställd (tkr) 342 352 416 340 308 297 316 322 348 345
Rörelseresultat, EBITDA 322 295 -6 367 366 389 -238 -383 630 816
Nettoomsättningförändring 6,47% 1,48% -12,87% -2,51% -12,55% 12,12% -22,40% -16,79% -2,87% -%
Du Pont-modellen 1,87% 1,66% -0,07% 5,97% 7,00% 6,58% -9,87% -12,30% 7,72% 14,67%
Vinstmarginal 4,44% 3,66% -0,18% 9,03% 7,27% 6,25% -11,61% -12,51% 7,40% 12,52%
Bruttovinstmarginal 76,11% 78,19% 75,81% 72,22% 77,71% 71,04% 68,46% 71,82% 64,86% 75,50%
Rörelsekapital/omsättning 55,30% 40,31% 37,91% 9,47% -1,81% -5,01% -4,72% 7,35% 15,63% 12,52%
Soliditet 35,36% 32,85% 31,47% 46,04% 23,88% 24,24% 23,77% 36,11% 47,46% 46,40%
Kassalikviditet 115,92% 77,13% 88,30% 25,70% 14,78% 18,30% 32,65% 41,77% 71,94% 64,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...