Visa allt om Biografernas Serviceaktiebolag
Visa allt om Biografernas Serviceaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 491 706 531 598 622 517 486 504 491 422
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -113 110 75 163 3 11 12 8 19 13
Resultat efter finansnetto -113 108 75 163 3 11 10 10 20 13
Årets resultat -52 7 45 115 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 345 475 436 348 126 326 544 260 350 369
Tillgångar 345 475 436 348 126 326 544 260 350 369
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 214 266 260 215 100 100 100 100 100 100
Obeskattade reserver 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 131 148 177 133 26 226 444 160 250 269
Skulder och eget kapital 345 475 436 348 126 326 544 260 350 369
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 491 706 531 598 622 517 486 504 491 422
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -113 110 75 163 3 11 12 8 19 13
Nettoomsättningförändring -30,45% 32,96% -11,20% -3,86% 20,31% 6,38% -3,57% 2,65% 16,35% -%
Du Pont-modellen -32,75% 23,16% 17,20% 46,84% 2,38% 3,37% 2,21% 3,46% 5,71% 3,52%
Vinstmarginal -23,01% 15,58% 14,12% 27,26% 0,48% 2,13% 2,47% 1,79% 4,07% 3,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,58% 46,32% 48,78% 35,95% 16,08% 19,34% 20,58% 19,84% 20,37% 23,70%
Soliditet 62,03% 66,02% 59,63% 61,78% 79,37% 30,67% 18,38% 38,46% 28,57% 27,10%
Kassalikviditet 263,36% 320,95% 246,33% 261,65% 484,62% 144,25% 122,52% 162,50% 140,00% 137,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...