Visa allt om Gamlegatan 3 AB
Visa allt om Gamlegatan 3 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 279 2 276 386 3 248 1 588 4 807 4 016 2 407 2 027 2 083
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -67 -18 -59 465 -174 280 416 -342 320 351
Resultat efter finansnetto 59 9 68 564 -56 368 616 -171 487 529
Årets resultat 43 3 39 444 -56 368 616 -171 487 529
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 5 981 6 499 7 065 7 409 7 355 7 897 7 928 7 992 8 717 8 831
Tillgångar 5 981 6 499 7 065 7 409 7 355 7 897 7 928 7 992 8 717 8 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 712 4 669 4 666 4 627 4 183 4 239 3 925 3 309 3 479 2 993
Obeskattade reserver 84 84 84 67 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 168 1 626 2 131 2 543 3 053 3 538 3 883 4 563 5 118 5 718
Kortfristiga skulder 17 120 184 173 120 120 120 120 120 121
Skulder och eget kapital 5 981 6 499 7 065 7 409 7 355 7 897 7 928 7 992 8 717 8 831
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0
Omsättning 2 279 2 276 386 3 248 1 588 4 807 4 016 2 407 2 027 2 083
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -67 -18 -59 465 -174 280 416 -342 320 351
Nettoomsättningförändring 0,13% 489,64% -88,12% 104,53% -66,96% 19,70% 66,85% 18,75% -2,69% -%
Du Pont-modellen 1,00% 0,15% 0,96% 7,61% -0,76% 4,66% 7,77% -2,14% 5,58% 5,99%
Vinstmarginal 2,63% 0,44% 17,62% 17,36% -3,53% 7,66% 15,34% -7,10% 23,98% 25,40%
Bruttovinstmarginal -0,66% 1,54% -1,55% 15,89% -7,93% 6,93% 11,70% -11,84% 19,14% 20,45%
Rörelsekapital/omsättning 261,69% 280,27% 1 782,64% 222,78% 455,60% 161,78% 194,42% 327,05% 424,12% 418,15%
Soliditet 79,88% 72,85% 66,97% 63,12% 56,87% 53,68% 49,51% 41,40% 39,91% 33,89%
Kassalikviditet 18 800,00% 2 016,67% 414,13% 820,81% 1 088,33% 1 303,33% 400,83% 990,83% 327,50% 336,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...