Visa allt om Parant Handel Aktiebolag
Visa allt om Parant Handel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04 2003-04 2002-04
Nettoomsättning 3 783 125 263 130 431 128 639 128 931 125 886 112 267 107 896 97 925 97 202
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 269 1 828 2 460 2 719 1 552 2 607 2 446 3 819 806 -996
Resultat efter finansnetto 5 511 2 991 2 636 2 992 1 858 3 213 3 236 3 739 513 -1 368
Årets resultat 6 638 2 190 1 542 1 982 2 120 3 754 2 194 1 005 1 -155
Balansräkningar (tkr)
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04 2003-04 2002-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 769 14 042 11 183 13 162 14 640 16 557 17 759 15 821 19 193 22 227
Omsättningstillgångar 9 035 19 976 11 490 7 898 8 348 9 537 9 788 8 726 6 317 4 748
Tillgångar 22 804 34 018 22 672 21 060 22 988 26 094 27 546 24 547 25 510 26 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 732 14 094 11 904 10 362 10 880 12 760 14 006 12 812 12 007 12 006
Obeskattade reserver 0 2 728 2 363 1 926 1 778 2 973 5 090 4 942 2 653 2 212
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 7 147
Kortfristiga skulder 2 073 17 196 8 405 8 772 10 330 10 361 8 450 6 793 7 350 5 610
Skulder och eget kapital 22 804 34 018 22 672 21 060 22 988 26 094 27 546 24 547 25 510 26 975
Löner & utdelning (tkr)
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
2004-04
2003-04
2002-04
Löner till styrelse & VD 217 900 866 1 021 901 896 624 624 888 817
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 10 276 10 190 9 791 9 472 8 692 8 219 7 046 6 450 6 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 0
Sociala kostnader 57 3 951 4 848 4 459 4 425 4 505 3 856 3 309 3 190 3 285
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 500 4 000 1 000 1 000 200 0
Omsättning 3 783 125 263 130 431 128 639 128 931 125 886 112 267 107 896 97 925 97 202
Nyckeltal
Antal anställda 1 38 38 39 35 32 31 31 31 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 783 3 296 3 432 3 298 3 684 3 934 3 622 3 481 3 159 2 859
Personalkostnader per anställd (tkr) 274 398 419 392 423 440 410 354 340 307
Rörelseresultat, EBITDA 3 269 3 440 3 978 4 370 4 416 5 166 4 930 5 497 3 075 1 204
Nettoomsättningförändring -96,98% -3,96% 1,39% -0,23% 2,42% 12,13% 4,05% 10,18% 0,74% -%
Du Pont-modellen 24,17% 8,79% 11,64% 14,21% 8,08% 12,31% 11,75% 15,73% 3,39% -3,34%
Vinstmarginal 145,68% 2,39% 2,02% 2,33% 1,44% 2,55% 2,88% 3,58% 0,88% -0,93%
Bruttovinstmarginal 97,07% 16,75% 17,35% 17,10% 16,19% 17,04% 17,75% 18,58% 15,96% 14,45%
Rörelsekapital/omsättning 184,03% 2,22% 2,37% -0,68% -1,54% -0,65% 1,19% 1,79% -1,05% -0,89%
Soliditet 90,91% 47,34% 60,01% 55,79% 52,90% 57,10% 64,15% 66,69% 54,56% 50,41%
Kassalikviditet 435,84% 94,24% 86,53% 48,53% 48,04% 61,05% 73,95% 73,88% 33,20% 18,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...