Visa allt om Aktiebolaget Karlskoga Trätoffelfabrik

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 525 3 376 3 248 3 143 3 134 3 420 3 232 3 702 3 976 3 066
Övrig omsättning 213 348 371 363 203 207 176 130 142 118
Rörelseresultat (EBIT) 97 72 13 -6 15 155 -257 246 40 -55
Resultat efter finansnetto 93 67 10 -11 9 151 -258 242 35 -70
Årets resultat 49 61 10 -11 9 151 -258 172 30 -35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 6 11 15
Omsättningstillgångar 1 084 1 039 1 112 963 1 141 944 804 990 810 810
Tillgångar 1 085 1 039 1 112 963 1 141 945 807 996 821 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 531 482 422 412 423 414 263 521 349 319
Obeskattade reserver 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 42 217 65 266 0 113 80 80 234
Kortfristiga skulder 513 516 473 487 452 531 431 395 392 273
Skulder och eget kapital 1 085 1 039 1 112 963 1 141 945 807 996 821 825
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 239 252 246 295 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 836 955 921 918 762 494 446 405 407 386
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 381 385 386 391 331 319 308 275 288 230
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 738 3 724 3 619 3 506 3 337 3 627 3 408 3 832 4 118 3 184
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 175 844 812 786 784 855 808 1 234 994 767
Personalkostnader per anställd (tkr) 406 335 327 329 275 265 253 313 249 209
Rörelseresultat, EBITDA 97 72 13 -6 15 158 -254 249 44 -49
Nettoomsättningförändring 4,41% 3,94% 3,34% 0,29% -8,36% 5,82% -12,70% -6,89% 29,68% -%
Du Pont-modellen 8,94% 6,93% 1,17% -0,62% 1,31% 16,40% -31,85% 24,80% 4,87% -6,67%
Vinstmarginal 2,75% 2,13% 0,40% -0,19% 0,48% 4,53% -7,95% 6,67% 1,01% -1,79%
Bruttovinstmarginal 45,02% 45,08% 43,93% 44,00% 45,72% 46,55% 34,90% 37,01% 36,32% 36,63%
Rörelsekapital/omsättning 16,20% 15,49% 19,67% 15,14% 21,98% 12,08% 11,54% 16,07% 10,51% 17,51%
Soliditet 50,81% 46,39% 37,95% 42,78% 37,07% 43,81% 32,59% 52,31% 42,51% 38,67%
Kassalikviditet 37,43% 23,64% 48,41% 33,88% 52,21% 47,46% 39,21% 66,33% 78,83% 71,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...