Visa allt om Aktiebolaget Karlskoga Trätoffelfabrik
Visa allt om Aktiebolaget Karlskoga Trätoffelfabrik

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 176 3 525 3 376 3 248 3 143 3 134 3 420 3 232 3 702 3 976
Övrig omsättning 355 213 348 371 363 203 207 176 130 142
Rörelseresultat (EBIT) -37 97 72 13 -6 15 155 -257 246 40
Resultat efter finansnetto -38 93 67 10 -11 9 151 -258 242 35
Årets resultat -13 49 61 10 -11 9 151 -258 172 30
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 6 11
Omsättningstillgångar 1 127 1 084 1 039 1 112 963 1 141 944 804 990 810
Tillgångar 1 127 1 085 1 039 1 112 963 1 141 945 807 996 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 518 531 482 422 412 423 414 263 521 349
Obeskattade reserver 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 153 15 42 217 65 266 0 113 80 80
Kortfristiga skulder 456 513 516 473 487 452 531 431 395 392
Skulder och eget kapital 1 127 1 085 1 039 1 112 963 1 141 945 807 996 821
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 239 252 246 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 836 955 921 918 762 494 446 405 407
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 381 385 386 391 331 319 308 275 288
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 531 3 738 3 724 3 619 3 506 3 337 3 627 3 408 3 832 4 118
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 794 1 175 844 812 786 784 855 808 1 234 994
Personalkostnader per anställd (tkr) 365 406 335 327 329 275 265 253 313 249
Rörelseresultat, EBITDA -37 97 72 13 -6 15 158 -254 249 44
Nettoomsättningförändring -9,90% 4,41% 3,94% 3,34% 0,29% -8,36% 5,82% -12,70% -6,89% -%
Du Pont-modellen -3,28% 8,94% 6,93% 1,17% -0,62% 1,31% 16,40% -31,85% 24,80% 4,87%
Vinstmarginal -1,16% 2,75% 2,13% 0,40% -0,19% 0,48% 4,53% -7,95% 6,67% 1,01%
Bruttovinstmarginal 48,11% 45,02% 45,08% 43,93% 44,00% 45,72% 46,55% 34,90% 37,01% 36,32%
Rörelsekapital/omsättning 21,13% 16,20% 15,49% 19,67% 15,14% 21,98% 12,08% 11,54% 16,07% 10,51%
Soliditet 45,96% 50,81% 46,39% 37,95% 42,78% 37,07% 43,81% 32,59% 52,31% 42,51%
Kassalikviditet 22,59% 37,43% 23,64% 48,41% 33,88% 52,21% 47,46% 39,21% 66,33% 78,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...