Visa allt om Strategisk Företagsutveckling SFU Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 101 112 95 67 42 129 192 277 167 316
Övrig omsättning 10 26 29 21 27 19 30 42 11 -
Rörelseresultat (EBIT) -235 -409 -538 -329 -400 -322 -446 -86 -313 -261
Resultat efter finansnetto 1 085 201 1 335 1 254 838 1 287 798 600 761 425
Årets resultat 1 085 201 1 335 1 254 838 1 287 798 600 411 425
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 112 1 112 2 220 3 350 2 921 2 075 1 250 1 316 495 924
Omsättningstillgångar 1 480 1 381 392 61 16 16 36 1 1 043 779
Tillgångar 2 592 2 492 2 611 3 410 2 937 2 091 1 286 1 317 1 538 1 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 422 2 323 2 322 3 374 2 320 1 682 1 193 993 791 778
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 167 159 279 27 607 0 50 100 0 0
Kortfristiga skulder 2 11 10 9 10 409 42 224 747 924
Skulder och eget kapital 2 592 2 492 2 611 3 410 2 937 2 091 1 286 1 317 1 538 1 703
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 35 156 181 113 173 103 180 85 138 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 51 72 72 72 66 55 74 80 67 72
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 54 72 80 58 75 49 80 52 59 44
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 200 200 798 598 398 0
Omsättning 111 138 124 88 69 148 222 319 178 316
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 34 37 32 22 14 32 48 69 42 105
Personalkostnader per anställd (tkr) 58 120 160 95 118 67 99 70 81 87
Rörelseresultat, EBITDA -235 -409 -538 -329 -396 -318 -440 -78 -313 -261
Nettoomsättningförändring -9,82% 17,89% 41,79% 59,52% -67,44% -32,81% -30,69% 65,87% -47,15% -%
Du Pont-modellen 41,86% 8,07% 51,13% 36,77% 30,88% 66,57% 63,92% 46,92% 49,54% 27,36%
Vinstmarginal 1 074,26% 179,46% 1 405,26% 1 871,64% 2 159,52% 1 079,07% 428,12% 223,10% 456,29% 147,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 92,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 463,37% 1 223,21% 402,11% 77,61% 14,29% -304,65% -3,12% -80,51% 177,25% -45,89%
Soliditet 93,44% 93,22% 88,93% 98,94% 78,99% 80,44% 92,77% 75,40% 51,43% 45,68%
Kassalikviditet 74 000,00% 12 554,55% 3 920,00% 677,78% 160,00% 3,91% 85,71% 0,45% 139,63% 84,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...