Visa allt om Bengtssons Herrmode Aktiebolag
Visa allt om Bengtssons Herrmode Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 465 6 380 5 855 6 648 6 992 7 036 6 790 6 958 7 751 7 616
Övrig omsättning 4 369 15 58 1 66 445 429 302 303
Rörelseresultat (EBIT) 21 -129 -345 -685 -143 -127 -199 36 636 596
Resultat efter finansnetto -20 -172 -382 -710 -113 3 652 -271 -68 530 503
Årets resultat -20 -172 -382 -710 -113 3 650 -111 2 279 324
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 21 31 54 41 127 2 437 2 483 2 495 2 548
Omsättningstillgångar 2 630 2 552 2 599 3 168 4 985 5 766 2 644 2 826 2 968 2 730
Tillgångar 2 691 2 573 2 630 3 222 5 026 5 893 5 081 5 309 5 463 5 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 671 691 863 1 245 1 955 4 068 1 418 1 529 1 526 1 248
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 160 235 97
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 770 619 548 512 1 714 376 2 034 2 031 2 092 2 183
Kortfristiga skulder 1 250 1 263 1 220 1 465 1 357 1 450 1 629 1 589 1 609 1 750
Skulder och eget kapital 2 691 2 573 2 630 3 222 5 026 5 893 5 081 5 309 5 463 5 277
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 581 574 551 551 531
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 125 1 107 1 186 1 397 1 336 733 714 674 573 542
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 414 421 442 497 487 482 474 503 422 384
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 000 1 000 0 0 0
Omsättning 6 469 6 749 5 870 6 706 6 993 7 102 7 235 7 387 8 053 7 919
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 293 1 276 1 171 1 330 1 398 1 407 1 358 1 392 1 550 1 523
Personalkostnader per anställd (tkr) 310 309 326 382 367 362 357 348 312 296
Rörelseresultat, EBITDA 37 -119 -322 -660 -116 -100 -126 96 710 664
Nettoomsättningförändring 1,33% 8,97% -11,93% -4,92% -0,63% 3,62% -2,41% -10,23% 1,77% -%
Du Pont-modellen 0,78% -4,97% -12,81% -21,04% -1,83% 62,62% -3,92% 0,72% 11,68% 11,31%
Vinstmarginal 0,32% -2,01% -5,76% -10,20% -1,32% 52,44% -2,93% 0,55% 8,23% 7,84%
Bruttovinstmarginal 42,82% 37,48% 41,52% 38,06% 42,33% 42,23% 37,84% 39,45% 41,17% 39,52%
Rörelsekapital/omsättning 21,35% 20,20% 23,55% 25,62% 51,89% 61,34% 14,95% 17,78% 17,53% 12,87%
Soliditet 24,93% 26,86% 32,81% 38,64% 38,90% 69,03% 27,91% 30,97% 31,03% 24,97%
Kassalikviditet 21,84% 28,50% 24,26% 49,01% 159,25% 223,72% 29,65% 28,32% 34,37% 20,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...