Visa allt om Partners Klädbutiken i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 6 499 6 438 6 329 6 365 6 329 6 315 6 495 7 009 6 950 6 874
Övrig omsättning - - - 6 31 7 39 15 8 226
Rörelseresultat (EBIT) 194 62 393 243 594 339 98 469 -95 333
Resultat efter finansnetto 125 3 306 145 493 259 -37 307 -251 195
Årets resultat 116 3 306 145 493 259 -37 307 -251 195
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 168 203 238 274 320 370 463 556 649
Omsättningstillgångar 3 243 3 490 3 533 3 697 4 068 3 703 4 065 4 077 3 794 4 383
Tillgångar 3 381 3 657 3 736 3 935 4 341 4 023 4 435 4 541 4 350 5 032
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 261 1 145 1 442 1 286 1 441 948 688 726 418 670
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 63 213 363 505 580 820 1 060
Kortfristiga skulder 2 120 2 512 2 294 2 587 2 688 2 712 3 241 3 235 3 111 3 303
Skulder och eget kapital 3 381 3 657 3 736 3 935 4 341 4 023 4 435 4 541 4 350 5 032
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 378 348 468 510 578 554
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 015 955 979 972 508 480 396 320 470 432
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 358 324 338 315 241 255 281 325 369 344
Utdelning till aktieägare 0 0 300 150 300 0 0 0 0 0
Omsättning 6 499 6 438 6 329 6 371 6 360 6 322 6 534 7 024 6 958 7 100
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 166 2 146 2 110 2 122 2 110 2 105 2 165 2 336 2 317 2 291
Personalkostnader per anställd (tkr) 464 420 443 435 379 373 395 417 475 444
Rörelseresultat, EBITDA 224 97 428 278 640 419 191 562 -2 426
Nettoomsättningförändring 0,95% 1,72% -0,57% 0,57% 0,22% -2,77% -7,33% 0,85% 1,11% -%
Du Pont-modellen 5,74% 1,72% 10,52% 6,18% 13,68% 8,43% 2,21% 10,33% -2,18% 6,62%
Vinstmarginal 2,99% 0,98% 6,21% 3,82% 9,39% 5,37% 1,51% 6,69% -1,37% 4,84%
Bruttovinstmarginal 42,28% 38,63% 45,36% 42,40% 45,88% 42,14% 41,49% 43,56% 37,84% 41,01%
Rörelsekapital/omsättning 17,28% 15,19% 19,58% 17,44% 21,80% 15,69% 12,69% 12,01% 9,83% 15,71%
Soliditet 37,30% 31,31% 38,60% 32,68% 33,20% 23,56% 15,51% 15,99% 9,61% 13,31%
Kassalikviditet 73,16% 62,94% 78,99% 79,51% 85,12% 85,73% 72,05% 75,95% 75,35% 73,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...