Visa allt om Aktiebolaget Bygg-Aktuellt

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2002-06 2001-06 2000-06
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0
Årets resultat 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2002-06 2001-06 2000-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 0 1
Omsättningstillgångar 23 68 67
Tillgångar 68 68 68
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 68 68
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0
Skulder och eget kapital 68 68 68
Löner & utdelning (tkr)
2002-06 2001-06 2000-06
Löner till styrelse & VD 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...