Visa allt om Outotec (Sweden) AB
Visa allt om Outotec (Sweden) AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 665 175 784 347 1 050 124 748 159 1 006 476 418 320 224 434 293 392 211 934 306 804
Övrig omsättning 15 709 3 530 - 11 900 5 869 21 412 313 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 20 585 2 480 17 401 58 927 75 238 8 975 5 230 27 751 23 817 19 227
Resultat efter finansnetto 18 818 2 932 10 244 52 759 73 811 6 593 5 335 32 113 24 649 19 925
Årets resultat 13 590 13 096 80 055 23 308 28 498 6 462 2 883 16 603 13 055 15 357
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 954 76 777 81 041 136 929 150 984 178 208 6 962 3 211 3 155 4 642
Omsättningstillgångar 381 387 455 659 600 580 388 259 555 140 375 048 109 238 175 912 166 973 115 382
Tillgångar 509 341 532 436 681 621 525 188 706 124 553 256 116 200 179 123 170 128 120 024
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 881 94 291 106 197 26 142 74 579 48 074 13 042 78 638 62 035 48 980
Obeskattade reserver 42 426 49 164 66 679 71 881 54 081 24 290 16 275 14 702 6 302 0
Avsättningar (tkr) 18 602 19 079 11 392 21 000 20 053 12 592 1 725 1 073 0 0
Långfristiga skulder 0 0 50 000 0 0 98 000 0 0 360 360
Kortfristiga skulder 340 433 369 902 447 353 406 165 557 411 370 300 85 158 84 710 101 431 70 684
Skulder och eget kapital 509 341 532 436 681 621 525 188 706 124 553 256 116 200 179 123 170 128 120 024
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 280 1 331 1 427 1 283 1 278 1 109 1 179 1 136 1 163 1 060
Varav tantiem till styrelse & VD - - 212 228 128 93 212 156 154 201
Löner till övriga anställda 123 301 144 862 150 553 136 374 123 273 93 381 62 005 61 033 53 230 45 801
Varav resultatlön till övriga anställda - - 11 295 12 689 10 725 - 3 718 6 364 5 006 4 217
Sociala kostnader 64 354 69 159 68 776 63 533 51 565 29 075 30 024 27 241 25 569 23 043
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 71 500 0 0 25 000 43 480 0
Omsättning 680 884 787 877 1 050 124 760 059 1 012 345 439 732 224 747 293 392 211 934 306 804
Nyckeltal
Antal anställda 225 291 257 240 264 239 129 125 114 105
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 956 2 695 4 086 3 117 3 812 1 750 1 740 2 347 1 859 2 922
Personalkostnader per anställd (tkr) 840 740 859 838 667 517 723 715 701 666
Rörelseresultat, EBITDA 34 048 18 133 37 201 78 483 96 587 11 973 6 522 28 987 25 744 21 179
Nettoomsättningförändring -15,19% -25,31% 40,36% -25,67% 140,60% 86,39% -23,50% 38,44% -30,92% -%
Du Pont-modellen 4,14% 0,87% 2,68% 11,38% 11,04% 1,65% 4,80% 17,99% 14,80% 16,71%
Vinstmarginal 3,17% 0,59% 1,74% 7,99% 7,74% 2,18% 2,49% 10,98% 11,88% 6,54%
Bruttovinstmarginal 16,99% 11,24% 10,14% 17,59% 13,95% 7,54% 17,90% 18,69% 24,66% 14,04%
Rörelsekapital/omsättning 6,16% 10,93% 14,59% -2,39% -0,23% 1,14% 10,73% 31,09% 30,93% 14,57%
Soliditet 27,68% 24,91% 23,21% 15,06% 16,21% 11,92% 21,55% 49,81% 39,13% 40,81%
Kassalikviditet 69,24% 92,02% 95,10% 73,05% 80,77% 81,13% 128,00% 207,63% 164,59% 163,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...