Visa allt om Christian Berner Invest Aktiebolag
Visa allt om Christian Berner Invest Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 521 230 461 390 439 759 417 390 432 478 401 375 433 137 466 298 409 858 336 188
Övrig omsättning 4 555 15 914 16 226 12 734 11 559 9 174 9 421 17 626 16 468 12 394
Rörelseresultat (EBIT) 24 121 -3 167 1 389 -12 340 -2 918 -10 582 -3 162 7 025 17 660 6 957
Resultat efter finansnetto 13 029 44 971 -2 588 -15 815 -6 430 -14 031 -5 370 4 840 15 164 6 134
Årets resultat 2 726 42 217 -4 472 -15 829 -8 348 -13 946 -6 695 1 676 10 648 4 127
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 366 71 339 129 635 133 599 142 257 133 759 146 017 143 169 128 480 128 033
Omsättningstillgångar 176 063 152 641 105 582 96 447 115 314 108 441 121 490 142 631 135 443 107 688
Tillgångar 231 430 223 980 235 216 230 046 257 571 242 199 267 507 285 800 263 923 235 721
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 229 65 783 29 107 33 588 49 926 58 485 82 210 94 299 88 587 76 665
Minoritetsintressen 33 181 26 618 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 929 150 2 793 1 425 1 981 1 666 2 476 3 290 5 297 3 978
Långfristiga skulder 22 610 15 092 106 750 106 295 96 910 90 543 85 102 77 850 76 185 70 015
Kortfristiga skulder 103 481 116 338 96 567 88 738 108 754 91 506 97 720 110 361 93 854 85 065
Skulder och eget kapital 231 430 223 980 235 216 230 046 257 571 242 199 267 507 285 800 263 923 235 721
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 9 477 8 795 8 221 8 763 8 815 9 827 9 601 9 694 7 000 7 703
Varav tantiem till styrelse & VD 1 040 0 - - 0 - - - 534 -
Löner till övriga anställda 84 203 85 640 82 143 84 174 79 236 82 593 89 538 90 306 72 723 63 923
Varav resultatlön till övriga anställda 2 249 0 - - 0 - - - 3 253 -
Sociala kostnader 33 799 2 204 34 627 34 614 33 019 29 092 30 256 30 161 26 589 22 578
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 525 785 477 304 455 985 430 124 444 037 410 549 442 558 483 924 426 326 348 582
Nyckeltal
Antal anställda 189 194 195 198 194 199 214 224 207 181
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 758 2 378 2 255 2 108 2 229 2 017 2 024 2 082 1 980 1 857
Personalkostnader per anställd (tkr) 696 660 640 647 652 644 632 596 523 522
Rörelseresultat, EBITDA 31 041 5 876 8 177 -3 658 6 067 -2 075 5 968 16 550 26 097 13 376
Nettoomsättningförändring 12,97% 4,92% 5,36% -3,49% 7,75% -7,33% -7,11% 13,77% 21,91% -%
Du Pont-modellen 8,91% 22,41% 0,80% -4,82% -0,80% -4,06% -0,54% 3,05% 7,31% 3,38%
Vinstmarginal 3,96% 10,88% 0,43% -2,66% -0,48% -2,45% -0,34% 1,87% 4,70% 2,37%
Bruttovinstmarginal 41,14% 42,68% 39,27% 40,94% 40,38% 43,66% 45,81% 42,28% 42,44% 40,73%
Rörelsekapital/omsättning 13,93% 7,87% 2,05% 1,85% 1,52% 4,22% 5,49% 6,92% 10,15% 6,73%
Soliditet 30,35% 29,37% 12,37% 14,60% 19,38% 24,15% 30,73% 32,99% 33,57% 32,52%
Kassalikviditet 143,33% 106,20% 79,49% 75,34% 74,36% 88,28% 86,81% 92,84% 107,30% 87,87%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 183 2 094 3 086 5 433 5 532 5 215 5 122 4 138 3 185 1 569
Övrig omsättning 657 72 - - - 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 254 -11 764 -4 402 -3 692 -4 440 -4 632 -5 061 -3 959 -3 465 -3 184
Resultat efter finansnetto -140 32 426 -19 761 -3 625 -3 983 -4 105 386 1 825 11 308 11 313
Årets resultat -2 205 32 426 -18 004 -2 589 -2 868 -4 105 1 467 2 806 12 249 11 312
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 037 38 850 54 718 54 116 40 000 44 661 48 286 40 073 23 151 23 061
Omsättningstillgångar 8 949 11 269 16 882 5 522 7 844 17 519 9 225 13 024 32 782 12 201
Tillgångar 82 986 50 118 71 600 59 638 47 844 62 180 57 512 53 098 55 933 35 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 563 49 326 45 087 41 264 40 950 40 693 47 804 46 316 44 976 31 299
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 16 316 11 958 620 100 100 243 100 100
Kortfristiga skulder 423 792 10 198 6 416 6 274 21 387 9 608 6 539 10 856 3 863
Skulder och eget kapital 82 986 50 118 71 600 59 638 47 844 62 180 57 512 53 098 55 933 35 262
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 298 1 321 2 181 3 219 2 849 2 244 2 573 1 652 1 407 1 522
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 1 140 539 838 1 164 1 114 1 374 1 360 693 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 1 067 - 2 133 2 301 2 783 2 500 2 566 1 686 1 441 799
Utdelning till aktieägare 3 000 2 000 0 0 0 0 3 006 3 006 4 000 994
Omsättning 840 2 166 3 086 5 433 5 532 5 218 5 122 4 138 3 185 1 569
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 3 3 4 4 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 183 1 047 1 543 1 811 1 844 1 304 1 281 1 379 1 593 1 569
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 360 2 061 2 441 2 164 2 313 1 573 1 746 1 637 1 630 2 894
Rörelseresultat, EBITDA -3 254 -11 764 -4 402 -3 692 -4 440 -4 632 -5 061 -3 959 -3 465 -3 184
Nettoomsättningförändring -91,26% -32,15% -43,20% -1,79% 6,08% 1,82% 23,78% 29,92% 103,00% -%
Du Pont-modellen -0,10% 65,32% -26,79% -5,16% -7,90% -5,96% 1,71% 4,21% 20,28% 32,74%
Vinstmarginal -46,45% 1 563,28% -621,65% -56,60% -68,35% -71,12% 19,19% 54,06% 356,17% 735,82%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,91% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4 659,02% 500,33% 216,59% -16,45% 28,38% -74,17% -7,48% 156,72% 688,41% 531,42%
Soliditet 99,49% 98,42% 62,97% 69,19% 85,59% 65,44% 83,12% 87,23% 80,41% 88,76%
Kassalikviditet 2 087,94% 1 408,08% 164,39% 83,98% 122,66% 81,12% 96,01% 199,17% 301,97% 315,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...