Visa allt om Danisco Cultor Sweden AB
Visa allt om Danisco Cultor Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 817 4 567 825 970 472 667 679 188 0 0
Övrig omsättning - - - - - 4 21 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 348 178 41 250 -12 -54 -22 -141 -301 -204
Resultat efter finansnetto 353 31 993 109 308 49 -29 -19 178 16 269
Årets resultat 272 31 948 85 227 49 -29 -19 133 36 194
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 691 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380 5 380
Omsättningstillgångar 42 821 42 097 9 141 9 119 8 855 8 826 8 846 8 856 8 834 8 568
Tillgångar 48 512 47 477 14 521 14 499 14 235 14 206 14 226 14 236 14 214 13 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 628 46 356 14 408 14 323 14 096 14 047 14 076 14 094 13 961 13 925
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 884 1 121 113 176 139 159 150 142 253 23
Skulder och eget kapital 48 512 47 477 14 521 14 499 14 235 14 206 14 226 14 236 14 214 13 948
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 323 2 601 418 413 275 392 399 141 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 398 1 472 164 162 107 153 148 71 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 817 4 567 825 970 472 671 700 188 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 1 1 1 1 1 1 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 606 2 284 825 970 472 667 679 188 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 250 2 040 582 575 382 545 547 212 - -
Rörelseresultat, EBITDA 348 178 41 250 -12 -54 -22 -141 -301 -204
Nettoomsättningförändring 71,16% 453,58% -14,95% 105,51% -% -1,77% 261,17% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,73% 67,39% 0,75% 2,12% 0,34% -0,20% -0,13% 1,25% -% -%
Vinstmarginal 4,54% 700,55% 13,21% 31,75% 10,38% -4,35% -2,80% 94,68% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 523,69% 897,22% 1 094,30% 921,96% 1 846,61% 1 299,40% 1 280,71% 4 635,11% -% -%
Soliditet 96,12% 97,64% 99,22% 98,79% 99,02% 98,88% 98,95% 99,00% 98,22% 99,84%
Kassalikviditet 2 272,88% 3 755,31% 8 089,38% 5 181,25% 6 370,50% 5 550,94% 5 897,33% 6 236,62% 3 491,70% 37 252,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...