Visa allt om Aktiebolaget Centralfilm
Visa allt om Aktiebolaget Centralfilm

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 632 541 801 528 598 488 885 377 579 452
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 9 -54 135 -58 80 -3 104 19 23 -29
Resultat efter finansnetto 10 -51 138 -58 85 -1 104 21 21 -28
Årets resultat 10 -51 119 -58 62 -1 77 18 20 -28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 364 321 273 221 170 121 74 35 23 26
Omsättningstillgångar 727 768 758 561 652 769 781 565 674 535
Tillgångar 1 091 1 089 1 031 780 822 890 855 601 697 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 207 408 289 347 285 330 254 235 265
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 364 321 273 221 170 120 70 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 510 561 350 272 306 486 455 348 462 296
Skulder och eget kapital 1 091 1 089 1 031 780 822 890 855 601 697 561
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 331 - - 290 220 250 330 150 290 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 310 325 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 147 97 106 91 69 79 116 49 87 77
Utdelning till aktieägare 56 0 150 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 632 541 801 528 598 488 885 377 580 452
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 632 541 801 528 598 488 885 377 579 452
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 461 522 440 374 346 563 205 394 332
Rörelseresultat, EBITDA 9 -54 135 -58 82 -1 113 28 32 -20
Nettoomsättningförändring 16,82% -32,46% 51,70% -11,71% 22,54% -44,86% 134,75% -34,89% 28,10% -%
Du Pont-modellen 0,92% -4,68% 13,48% -7,31% 10,34% -0,22% 12,28% 3,66% 3,44% -4,81%
Vinstmarginal 1,58% -9,43% 17,35% -10,80% 14,21% -0,41% 11,86% 5,84% 4,15% -5,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,63% 99,83% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,34% 38,26% 50,94% 54,73% 57,86% 57,99% 36,84% 57,56% 36,61% 52,88%
Soliditet 19,89% 19,01% 39,57% 37,05% 42,21% 32,02% 38,60% 42,26% 33,72% 47,24%
Kassalikviditet 142,55% 136,90% 216,57% 206,25% 213,07% 158,23% 171,65% 162,36% 145,89% 180,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...