Visa allt om PennFilm Holding AB
Visa allt om PennFilm Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 54 24 206 5 631 3 749 5 269 9 091 10 055 8 384
Övrig omsättning - - 29 61 - - 845 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -134 47 54 205 661 426 1 217 462 1 286 383
Resultat efter finansnetto 4 681 58 1 790 1 236 705 437 1 204 528 1 370 416
Årets resultat 4 953 141 1 768 1 172 386 327 693 261 996 307
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 350 700 700 700 700 359 373 399 406 410
Omsättningstillgångar 5 955 1 433 1 911 3 704 2 330 2 689 2 334 3 265 5 005 2 984
Tillgångar 6 305 2 133 2 611 4 404 3 030 3 048 2 707 3 665 5 411 3 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 894 991 1 950 3 594 1 472 1 236 1 077 494 2 033 1 038
Obeskattade reserver 175 491 615 615 615 440 450 188 26 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 146 0 0 0 0 0 150 402 0 0
Kortfristiga skulder 89 650 46 195 943 1 372 1 031 2 580 3 352 2 316
Skulder och eget kapital 6 305 2 133 2 611 4 404 3 030 3 048 2 707 3 665 5 411 3 394
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 566 1 391 1 549 817
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 2 319 1 186 1 239 2 964 2 455 2 082
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 728 357 415 1 363 1 324 1 006
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 111 1 800 0
Omsättning 9 54 53 267 5 631 3 749 6 114 9 091 10 055 8 384
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 8 4 5 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 704 937 1 054 758 838 762
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 385 388 446 479 446 357
Rörelseresultat, EBITDA -134 47 54 205 670 441 1 243 469 1 332 438
Nettoomsättningförändring -83,33% 125,00% -88,35% -96,34% 50,20% -28,85% -42,04% -9,59% 19,93% -%
Du Pont-modellen 74,24% 2,72% 68,56% 28,07% 23,30% 14,47% 45,03% 14,49% 25,34% 12,29%
Vinstmarginal 52 011,11% 107,41% 7 458,33% 600,00% 12,54% 11,76% 23,14% 5,84% 13,64% 4,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65 177,78% 1 450,00% 7 770,83% 1 703,40% 24,63% 35,13% 24,73% 7,53% 16,44% 7,97%
Soliditet 95,65% 64,42% 93,06% 91,90% 63,54% 51,19% 52,04% 17,17% 37,92% 31,45%
Kassalikviditet 6 691,01% 220,46% 4 154,35% 1 899,49% 247,08% 192,13% 220,85% 124,15% 147,17% 128,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...