Visa allt om Ove Johansson Elkonsult Aktiebolag
Visa allt om Ove Johansson Elkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 4 874 874 937 827 744 871 964 907
Övrig omsättning - 58 - 57 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -51 6 545 352 241 238 76 240 164 8
Resultat efter finansnetto -52 8 548 354 242 238 77 244 166 9
Årets resultat 0 162 315 191 128 125 56 130 117 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 4 8 11 18 7 10
Omsättningstillgångar 555 859 1 285 1 053 880 735 730 713 620 617
Tillgångar 555 859 1 285 1 053 884 742 742 731 626 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 311 471 459 321 250 248 252 326 311 344
Obeskattade reserver 157 212 415 275 184 120 60 60 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 86 176 411 456 449 375 430 345 316 283
Skulder och eget kapital 555 859 1 285 1 053 884 742 742 731 626 627
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 165 320 395 310 360 345 455 590
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 7
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 2 24 96 174 163 183 160 222 207
Utdelning till aktieägare 160 160 150 177 120 125 129 130 115 150
Omsättning 0 62 874 931 937 827 744 871 964 907
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 4 874 874 937 827 744 871 964 907
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 - 220 442 - 497 569 529 708 805
Rörelseresultat, EBITDA -51 6 545 356 245 242 83 247 167 14
Nettoomsättningförändring -100,00% -99,54% 0,00% -6,72% 13,30% 11,16% -14,58% -9,65% 6,28% -%
Du Pont-modellen -% 0,93% 42,65% 33,71% 27,49% 32,08% 10,38% 33,38% 26,52% 1,44%
Vinstmarginal -% 200,00% 62,70% 40,62% 25,93% 28,78% 10,35% 28,01% 17,22% 0,99%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 99,89% 99,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 17 075,00% 100,00% 68,31% 46,00% 43,53% 40,32% 42,25% 31,54% 36,82%
Soliditet 78,10% 74,08% 60,91% 49,73% 43,62% 45,34% 39,92% 50,51% 49,68% 54,86%
Kassalikviditet 645,35% 488,07% 312,65% 230,92% 195,99% 196,00% 169,77% 206,67% 196,20% 218,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...