Visa allt om Per-Oves Timmertransporter Aktiebolag
Visa allt om Per-Oves Timmertransporter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 28 264 28 531 24 244 23 975 23 304 18 422 14 742 14 616 13 295 10 399
Övrig omsättning 102 369 170 58 142 10 19 - - 69
Rörelseresultat (EBIT) -135 1 456 734 716 -138 -528 -623 451 1 488 1 063
Resultat efter finansnetto -572 939 303 177 -561 -786 -933 97 1 196 888
Årets resultat 1 5 1 1 -3 -3 -11 1 354 227
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 299 20 612 16 055 13 439 14 272 11 083 12 441 12 856 10 167 7 453
Omsättningstillgångar 4 076 3 309 3 092 2 690 3 423 2 718 2 280 1 599 924 1 213
Tillgångar 26 376 23 921 19 148 16 128 17 695 13 801 14 721 14 455 11 092 8 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 419 1 418 1 413 1 412 1 411 1 414 1 416 1 427 1 691 1 337
Obeskattade reserver 2 592 3 173 2 254 1 960 1 788 2 346 3 129 4 051 3 955 3 266
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 899 10 942 9 649 6 857 9 150 5 202 5 119 5 391 2 787 1 927
Kortfristiga skulder 9 466 8 389 5 832 5 900 5 346 4 839 5 056 3 585 2 657 2 135
Skulder och eget kapital 26 376 23 921 19 148 16 128 17 695 13 801 14 721 14 455 11 092 8 666
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 558 467 498 611 430 447
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 031 6 784 5 565 5 293 4 648 4 288 3 754 3 024 2 739 2 058
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 2 514 2 202 1 896 1 802 1 771 1 737 1 507 1 361 1 183 881
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 265 0
Omsättning 28 366 28 900 24 414 24 033 23 446 18 432 14 761 14 616 13 295 10 468
Nyckeltal
Antal anställda 20 20 17 16 16 14 14 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 413 1 427 1 426 1 498 1 457 1 316 1 053 1 462 1 477 1 300
Personalkostnader per anställd (tkr) 481 453 443 447 438 466 414 504 487 427
Rörelseresultat, EBITDA 4 067 4 991 3 526 3 414 2 397 1 851 1 870 2 479 3 384 2 457
Nettoomsättningförändring -0,94% 17,68% 1,12% 2,88% 26,50% 24,96% 0,86% 9,94% 27,85% -%
Du Pont-modellen -0,51% 6,09% 3,83% 4,44% -0,78% -3,83% -4,23% 3,13% 13,42% 12,28%
Vinstmarginal -0,48% 5,10% 3,03% 2,99% -0,59% -2,87% -4,23% 3,09% 11,19% 10,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -19,07% -17,81% -11,30% -13,39% -8,25% -11,51% -18,83% -13,59% -13,03% -8,87%
Soliditet 13,05% 16,27% 16,56% 17,71% 15,42% 22,77% 25,28% 30,05% 40,92% 42,56%
Kassalikviditet 42,17% 38,68% 52,11% 43,88% 61,62% 53,71% 43,12% 42,43% 33,53% 56,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...