Visa allt om Bäddsoffsspecialisten i Kållered Aktiebolag
Visa allt om Bäddsoffsspecialisten i Kållered Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 420 4 926 4 096 4 129 4 975 5 944 6 545 5 873 6 075 6 526
Övrig omsättning 20 1 3 75 16 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 385 308 186 10 -335 -3 254 197 245 421
Resultat efter finansnetto 386 309 194 23 -314 89 268 180 250 436
Årets resultat 301 335 151 17 2 89 164 119 144 233
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 0 0 0 0 0 539 184 226 309
Omsättningstillgångar 1 706 2 769 2 358 2 276 2 390 2 798 2 337 2 756 2 701 2 640
Tillgångar 1 885 2 769 2 358 2 276 2 390 2 798 2 876 2 940 2 926 2 950
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 650 2 349 2 014 1 863 1 846 2 044 1 955 1 891 1 972 2 028
Obeskattade reserver 0 0 120 120 120 430 464 395 391 346
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 235 420 223 293 424 325 458 654 564 575
Skulder och eget kapital 1 885 2 769 2 358 2 276 2 390 2 798 2 876 2 940 2 926 2 950
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 427 466 386 391 387
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 367 614 387 554 772 373 342 355 344 332
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 64 178 34 93 276 289 293 288 306 314
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 100 200 200
Omsättning 4 440 4 927 4 099 4 204 4 991 5 944 6 545 5 873 6 075 6 526
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 420 2 463 4 096 2 065 2 488 2 972 3 273 2 937 3 038 3 263
Personalkostnader per anställd (tkr) 431 362 423 324 527 545 550 516 525 522
Rörelseresultat, EBITDA 425 308 186 10 -335 39 296 239 328 504
Nettoomsättningförändring -10,27% 20,26% -0,80% -17,01% -16,30% -9,18% 11,44% -3,33% -6,91% -%
Du Pont-modellen 20,48% 11,16% 8,14% 1,01% -13,14% 3,18% 9,35% 6,97% 8,75% 14,78%
Vinstmarginal 8,73% 6,27% 4,69% 0,56% -6,31% 1,50% 4,11% 3,49% 4,21% 6,68%
Bruttovinstmarginal 42,71% 40,48% 37,96% 37,95% 37,11% 38,04% 37,27% 37,80% 38,52% 37,47%
Rörelsekapital/omsättning 33,28% 47,69% 52,12% 48,03% 39,52% 41,60% 28,71% 35,79% 35,18% 31,64%
Soliditet 87,53% 84,83% 89,38% 85,74% 80,94% 84,38% 79,87% 73,99% 77,02% 77,19%
Kassalikviditet 246,38% 414,76% 563,23% 421,50% 295,75% 487,69% 218,56% 262,84% 267,20% 271,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...