Ansökningsnummer 200605321
Ansökningsdatum 2006-07-03
Registreringsnummer 386169
Registreringsdatum 2007-01-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-01-12
Typ Figurativt

Ystad el

Varor & Tjänster

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende elhandel.