Skurups el

Varumärke tillhör Kraftringen Energi AB (publ)

Ansökningsnummer 200605319
Ansökningsdatum 2006-07-03
Registreringsnummer 386168
Registreringsdatum 2007-01-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-01-12
Typ Figurativt

Skurups el

Varor & Tjänster

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende elhandel.