Visa allt om Konstruktören Handels- och Fastighets AB
Visa allt om Konstruktören Handels- och Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 979 10 212 9 413 9 544 9 917 12 951 11 398 16 388 12 712 8 176
Övrig omsättning 120 1 009 113 431 660 470 - 120 372 -
Rörelseresultat (EBIT) -276 1 132 1 152 2 109 908 -19 637 309 826 111 -864
Resultat efter finansnetto 530 41 638 1 309 2 443 1 293 9 652 -592 -3 162 5 688 37 422
Årets resultat 351 41 360 1 275 2 629 1 055 8 301 -592 -3 162 5 688 36 777
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 651 60 148 79 396 69 602 64 714 65 920 107 365 108 591 107 840 57 819
Omsättningstillgångar 27 688 64 284 7 922 5 781 4 529 14 498 7 620 5 984 14 353 16 211
Tillgångar 89 339 124 432 87 318 75 383 69 243 80 419 114 985 114 575 122 193 74 030
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 585 109 234 68 264 67 217 64 848 64 052 55 752 57 494 61 158 55 470
Obeskattade reserver 922 1 051 1 240 1 612 2 169 1 930 580 580 580 580
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 240 0 0 2 000 0 12 000 54 783 51 783 44 478 5 000
Kortfristiga skulder 1 592 14 147 17 814 4 554 2 226 2 436 3 870 4 718 15 977 12 980
Skulder och eget kapital 89 339 124 432 87 318 75 383 69 243 80 419 114 985 114 575 122 193 74 030
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 360 300 1 892 441 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 647 1 798 797 888 1 062 673 391 1 846 1 542 363
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 182 558 246 275 415 2 928 376 1 355 792 347
Utdelning till aktieägare 320 0 390 228 260 259 120 1 150 701 0
Omsättning 6 099 11 221 9 526 9 975 10 577 13 421 11 398 16 508 13 084 8 176
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 2 3 3 3 4 7 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 990 3 404 4 707 3 181 3 306 4 317 2 850 2 341 2 119 2 725
Personalkostnader per anställd (tkr) 445 812 540 401 500 1 328 263 728 1 266 352
Rörelseresultat, EBITDA 1 310 2 661 3 117 3 775 3 138 -17 553 3 199 4 024 2 942 682
Nettoomsättningförändring -41,45% 8,49% -1,37% -3,76% -23,43% 13,63% -30,45% 28,92% 55,48% -%
Du Pont-modellen 1,51% 41,46% 1,65% 3,31% 2,17% 12,64% 0,30% -0,33% 6,18% 51,35%
Vinstmarginal 22,56% 505,18% 15,33% 26,11% 15,19% 78,46% 3,01% -2,32% 59,39% 464,96%
Bruttovinstmarginal 98,11% 98,31% 100,00% 97,91% 93,12% 87,55% 99,89% 99,54% 99,39% 99,83%
Rörelsekapital/omsättning 436,46% 490,96% -105,09% 12,86% 23,22% 93,14% 32,90% 7,73% -12,78% 39,52%
Soliditet 67,50% 88,44% 79,29% 90,74% 95,96% 81,42% 48,86% 50,54% 50,39% 75,49%
Kassalikviditet 1 739,20% 454,40% 44,27% 126,94% 203,46% 579,47% 155,56% 126,83% 89,84% 124,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...