Visa allt om AEA Fastighets Aktiebolag
Visa allt om AEA Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 150 672 848 896 907 956 902 656 885 541
Övrig omsättning 25 - 93 - - - 3 - - 94
Rörelseresultat (EBIT) 13 -390 135 -296 367 323 356 133 69 42
Resultat efter finansnetto 81 91 68 1 817 252 237 235 59 7 8
Årets resultat -252 93 74 1 819 147 130 172 59 7 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 479 2 869 3 002 3 136 3 273 3 434 3 611 1 630 1 588 1 497
Omsättningstillgångar 7 201 6 681 6 041 8 327 245 195 340 192 283 349
Tillgångar 12 680 9 550 9 042 11 463 3 519 3 629 3 951 1 822 1 870 1 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 761 2 163 2 220 2 270 577 550 539 456 470 463
Obeskattade reserver 339 147 149 155 158 106 47 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 380 0 0 1 894 2 230 2 566 2 902 1 110 1 300 1 300
Kortfristiga skulder 7 200 7 239 6 673 7 143 554 408 462 254 100 83
Skulder och eget kapital 12 680 9 550 9 042 11 463 3 519 3 629 3 951 1 822 1 870 1 846
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 34 94 94
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 155 - 0 2 0 0 0 30 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 63 26 0 0 0 0 0 16 135 135
Utdelning till aktieägare 1 000 150 150 125 125 120 120 90 72 0
Omsättning 1 175 672 941 896 907 956 905 656 885 635
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 150 672 - - - - - 328 443 271
Personalkostnader per anställd (tkr) 311 110 - - - - - 41 115 115
Rörelseresultat, EBITDA 190 -257 269 -158 528 500 511 186 132 77
Nettoomsättningförändring 71,13% -20,75% -5,36% -1,21% -5,13% 5,99% 37,50% -25,88% 63,59% -%
Du Pont-modellen 8,60% 2,97% 3,26% 18,56% 10,43% 8,90% 9,06% 7,41% 3,74% 2,28%
Vinstmarginal 94,87% 42,26% 34,79% 237,39% 40,46% 33,79% 39,69% 20,58% 7,91% 7,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,09% -83,04% -74,53% 132,14% -34,07% -22,28% -13,53% -9,45% 20,68% 49,17%
Soliditet 15,97% 23,85% 25,77% 20,80% 19,71% 17,31% 14,50% 25,03% 25,13% 25,08%
Kassalikviditet 100,01% 92,29% 90,53% 116,58% 44,22% 47,79% 73,59% 75,59% 283,00% 420,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...