Visa allt om Berglöf & Velander AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 23 299 22 765 21 138 17 034 18 566 20 266 20 046 20 378 19 792 19 315
Övrig omsättning 885 - 44 105 - 59 40 - 40 382
Rörelseresultat (EBIT) 11 011 7 438 2 703 -23 777 2 485 6 864 10 271 11 361 10 139 10 323
Resultat efter finansnetto 11 671 7 794 2 309 -23 170 3 231 6 969 10 855 28 684 11 135 11 162
Årets resultat 11 671 7 794 3 811 -23 273 2 372 6 533 10 115 26 961 9 576 9 427
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 156 54 650 54 004 55 358 54 260 54 464 62 992 61 682 46 113 46 294
Omsättningstillgångar 14 124 9 492 9 435 8 340 39 716 43 604 38 279 40 056 38 962 35 854
Tillgångar 68 280 64 142 63 439 63 698 93 976 98 068 101 271 101 738 85 075 82 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 253 59 081 52 992 49 181 80 454 86 082 87 549 86 434 67 473 62 397
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 928 4 383 7 058 9 343
Avsättningar (tkr) 0 0 4 295 5 797 5 694 5 562 5 433 5 655 5 526 5 397
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 027 5 061 6 152 8 720 7 828 6 424 6 361 5 266 5 018 5 011
Skulder och eget kapital 68 280 64 142 63 439 63 698 93 976 98 068 101 271 101 738 85 075 82 148
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 25 25 25 100 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 514 1 750 1 786 1 680 1 641 1 608 1 504 1 490 1 301 1 363
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 364 594 775 737 718 710 684 649 694 805
Utdelning till aktieägare 8 000 7 500 6 000 0 8 000 8 000 8 000 9 000 8 000 4 500
Omsättning 24 184 22 765 21 182 17 139 18 566 20 325 20 086 20 378 19 832 19 697
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 825 5 691 5 285 4 259 4 642 5 067 5 012 5 095 4 948 4 829
Personalkostnader per anställd (tkr) 481 596 661 619 605 598 561 551 568 551
Rörelseresultat, EBITDA 11 494 7 921 3 250 -23 277 2 979 7 383 10 842 11 814 10 649 10 813
Nettoomsättningförändring 2,35% 7,70% 24,09% -8,25% -8,39% 1,10% -1,63% 2,96% 2,47% -%
Du Pont-modellen 17,16% 12,17% 4,32% -36,30% 3,50% 7,18% 10,79% 28,30% 13,20% 13,70%
Vinstmarginal 50,28% 34,29% 12,97% -135,75% 17,72% 34,72% 54,49% 141,27% 56,74% 58,27%
Bruttovinstmarginal 55,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,04% 19,46% 15,53% -2,23% 171,75% 183,46% 159,22% 170,72% 171,50% 159,68%
Soliditet 92,64% 92,11% 83,53% 77,21% 85,61% 87,78% 87,85% 88,06% 85,28% 84,15%
Kassalikviditet 273,92% 181,27% 148,20% 92,00% 503,30% 673,82% 596,82% 754,67% 770,31% 692,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...