Visa allt om Berglöf & Velander AB
Visa allt om Berglöf & Velander AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 24 197 23 299 22 765 21 138 17 034 18 566 20 266 20 046 20 378 19 792
Övrig omsättning 1 734 885 - 44 105 - 59 40 - 40
Rörelseresultat (EBIT) 13 893 11 011 7 438 2 703 -23 777 2 485 6 864 10 271 11 361 10 139
Resultat efter finansnetto 13 860 11 671 7 794 2 309 -23 170 3 231 6 969 10 855 28 684 11 135
Årets resultat 11 005 11 671 7 794 3 811 -23 273 2 372 6 533 10 115 26 961 9 576
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 007 54 156 54 650 54 004 55 358 54 260 54 464 62 992 61 682 46 113
Omsättningstillgångar 19 749 14 124 9 492 9 435 8 340 39 716 43 604 38 279 40 056 38 962
Tillgångar 73 756 68 280 64 142 63 439 63 698 93 976 98 068 101 271 101 738 85 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 258 63 253 59 081 52 992 49 181 80 454 86 082 87 549 86 434 67 473
Obeskattade reserver 600 0 0 0 0 0 0 1 928 4 383 7 058
Avsättningar (tkr) 0 0 0 4 295 5 797 5 694 5 562 5 433 5 655 5 526
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 898 5 027 5 061 6 152 8 720 7 828 6 424 6 361 5 266 5 018
Skulder och eget kapital 73 756 68 280 64 142 63 439 63 698 93 976 98 068 101 271 101 738 85 075
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 25 25 25 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 433 1 514 1 750 1 786 1 680 1 641 1 608 1 504 1 490 1 301
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 378 364 594 775 737 718 710 684 649 694
Utdelning till aktieägare 8 000 8 000 7 500 6 000 0 8 000 8 000 8 000 9 000 8 000
Omsättning 25 931 24 184 22 765 21 182 17 139 18 566 20 325 20 086 20 378 19 832
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 049 5 825 5 691 5 285 4 259 4 642 5 067 5 012 5 095 4 948
Personalkostnader per anställd (tkr) 460 481 596 661 619 605 598 561 551 568
Rörelseresultat, EBITDA 15 136 11 494 7 921 3 250 -23 277 2 979 7 383 10 842 11 814 10 649
Nettoomsättningförändring 3,85% 2,35% 7,70% 24,09% -8,25% -8,39% 1,10% -1,63% 2,96% -%
Du Pont-modellen 18,85% 17,16% 12,17% 4,32% -36,30% 3,50% 7,18% 10,79% 28,30% 13,20%
Vinstmarginal 57,45% 50,28% 34,29% 12,97% -135,75% 17,72% 34,72% 54,49% 141,27% 56,74%
Bruttovinstmarginal 66,40% 55,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,11% 39,04% 19,46% 15,53% -2,23% 171,75% 183,46% 159,22% 170,72% 171,50%
Soliditet 90,47% 92,64% 92,11% 83,53% 77,21% 85,61% 87,78% 87,85% 88,06% 85,28%
Kassalikviditet 281,94% 273,92% 181,27% 148,20% 92,00% 503,30% 673,82% 596,82% 754,67% 770,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...