Visa allt om GBR Service Aktiebolag (GBRAB)
Visa allt om GBR Service Aktiebolag (GBRAB)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 873 12 383 12 128 11 638 11 049 10 909 11 715 10 887 10 533 10 247
Övrig omsättning 73 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 285 322 261 53 520 3 3 96 172
Resultat efter finansnetto 60 370 405 399 168 547 75 204 208 239
Årets resultat 37 276 445 349 120 230 10 72 126 113
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 456 260 304 392 276 368 440 190 303 379
Omsättningstillgångar 6 889 7 395 6 376 6 241 5 716 5 669 5 893 5 448 4 716 4 382
Tillgångar 7 345 7 655 6 680 6 633 5 992 6 037 6 334 5 638 5 019 4 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 285 3 248 2 972 2 527 2 178 2 058 1 828 1 817 1 745 1 619
Obeskattade reserver 441 441 428 502 507 560 402 415 376 386
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 78 442 682 552 422 292 162 32
Kortfristiga skulder 3 619 3 966 3 201 3 162 2 625 2 867 3 682 3 113 2 735 2 724
Skulder och eget kapital 7 345 7 655 6 680 6 633 5 992 6 037 6 334 5 638 5 019 4 762
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 589 586 558 540 525
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 738 3 913 3 590 3 626 3 346 2 661 2 553 2 519 2 330 2 316
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 943 1 813 1 632 1 733 1 984 1 865 1 803 1 753 1 599 1 419
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 946 12 383 12 128 11 638 11 049 10 909 11 715 10 887 10 533 10 247
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 839 1 548 1 516 1 663 1 578 1 558 1 674 1 555 1 505 1 464
Personalkostnader per anställd (tkr) 830 760 694 807 787 715 783 730 683 655
Rörelseresultat, EBITDA 110 384 410 351 145 618 100 126 250 325
Nettoomsättningförändring 3,96% 2,10% 4,21% 5,33% 1,28% -6,88% 7,61% 3,36% 2,79% -%
Du Pont-modellen 0,84% 4,82% 6,06% 6,02% 2,80% 9,21% 1,91% 4,81% 4,14% 5,00%
Vinstmarginal 0,48% 2,98% 3,34% 3,43% 1,52% 5,10% 1,03% 2,49% 1,97% 2,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,40% 27,69% 26,18% 26,46% 27,98% 25,69% 18,87% 21,45% 18,81% 16,18%
Soliditet 49,41% 46,92% 49,49% 43,68% 42,58% 40,93% 33,54% 37,53% 40,16% 39,83%
Kassalikviditet 187,12% 185,53% 197,72% 195,67% 215,62% 196,27% 158,91% 173,82% 170,93% 159,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...