Visa allt om Stowe Woodward Sweden AB
Visa allt om Stowe Woodward Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 656 2 511 1 866 2 092 2 830 2 826 2 996 37 420 50 846 62 191
Övrig omsättning 276 - 401 - - 71 11 796 19 785 1 033 1 450
Rörelseresultat (EBIT) -2 055 -5 016 -1 186 -1 182 -642 -657 10 421 -9 332 -8 871 -1 533
Resultat efter finansnetto -2 228 -5 031 -1 250 -1 204 -638 -15 721 11 098 -12 095 -11 129 -3 212
Årets resultat -2 228 -5 031 -1 250 -1 204 -638 -15 721 11 098 -12 095 -11 129 -3 212
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 500 0 0 0 35 35 35 15 443 30 931 38 891
Omsättningstillgångar 5 230 5 926 1 731 3 179 1 837 2 307 20 605 39 392 20 496 21 057
Tillgångar 6 730 5 926 1 731 3 179 1 872 2 342 20 640 54 835 51 427 59 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 822 150 204 1 453 257 896 16 617 5 519 1 613 2 742
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 29 507 39 507 32 065
Kortfristiga skulder 4 908 5 776 1 527 1 726 1 615 1 446 4 023 19 809 10 306 25 141
Skulder och eget kapital 6 730 5 926 1 731 3 179 1 872 2 342 20 640 54 835 51 427 59 948
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 1 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 770 1 718 1 530 1 594 1 287 1 360 843 10 787 8 332 7 564
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 966 1 089 834 848 552 675 524 3 400 3 839 3 857
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 932 2 511 2 267 2 092 2 830 2 897 14 792 57 205 51 879 63 641
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 18 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 328 1 256 933 1 046 1 415 1 413 1 498 2 079 2 211 2 704
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 368 1 404 1 237 1 222 945 1 018 775 794 541 567
Rörelseresultat, EBITDA -2 055 -5 016 -1 186 -1 182 -642 -657 10 532 6 393 2 096 1 642
Nettoomsättningförändring 5,77% 34,57% -10,80% -26,08% 0,14% -5,67% -91,99% -26,41% -18,24% -%
Du Pont-modellen -30,21% -83,87% -67,59% -37,18% -33,44% 12,68% 57,71% -16,64% -17,20% -2,39%
Vinstmarginal -76,54% -197,93% -62,70% -56,50% -22,12% 10,51% 397,56% -24,38% -17,40% -2,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,20% 46,51% 50,54% 41,90%
Rörelsekapital/omsättning 12,12% 5,97% 10,93% 69,46% 7,84% 30,47% 553,47% 52,33% 20,04% -6,57%
Soliditet 27,07% 2,53% 11,79% 45,71% 13,73% 38,26% 80,51% 10,06% 3,14% 4,57%
Kassalikviditet 106,56% 102,60% 113,36% 184,18% 113,75% 159,54% 512,18% 198,86% 171,69% 76,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...