Visa allt om Aktiebolaget Falk-Invest
Visa allt om Aktiebolaget Falk-Invest

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600
Övrig omsättning - - - - - - - 63 63 135
Rörelseresultat (EBIT) -65 -86 -74 -108 -151 -289 -487 -1 435 -1 402 -1 534
Resultat efter finansnetto -576 204 109 146 381 234 -198 4 924 14 896 -149
Årets resultat -531 160 64 114 381 234 -198 5 515 14 896 -290
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 400 2 400 12 400 12 400 12 404 12 408 2 795 1 090 1 167
Omsättningstillgångar 17 772 17 925 17 517 9 554 12 739 17 440 22 189 35 950 30 618 15 596
Tillgångar 17 772 20 325 19 917 21 954 25 139 29 845 34 597 38 746 31 708 16 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 859 3 390 3 229 5 166 15 052 24 670 34 437 35 635 30 120 15 224
Obeskattade reserver 0 45 45 18 0 0 0 0 592 592
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 913 16 890 16 642 16 770 10 086 5 173 160 3 110 996 947
Skulder och eget kapital 17 772 20 325 19 917 21 954 25 139 29 845 34 597 38 746 31 708 16 763
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 150 481 689 664
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 91 122 116
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 30 208 223
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 10 000 10 000 10 000 1 000 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 63 63 735
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - 0 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 300
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 150 301 511 503
Rörelseresultat, EBITDA -65 -86 -65 -92 -147 -285 -483 -1 338 -1 306 -1 519
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -0,73%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -20,33%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 2 441,50%
Soliditet 16,09% 16,85% 16,39% 23,59% 59,88% 82,66% 99,54% 91,97% 96,34% 93,36%
Kassalikviditet 119,17% 106,13% 105,26% 56,97% 126,30% 337,14% 13 868,12% 1 155,95% 3 074,10% 1 646,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...