Visa allt om Mollsken Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om Mollsken Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 447
Övrig omsättning - 50 - - 32 - - 23 83 274
Rörelseresultat (EBIT) -102 3 -62 -70 -21 -93 -85 -70 -993 -322
Resultat efter finansnetto -735 612 2 141 -1 230 -4 708 669 4 337 -2 461 -6 970 24 354
Årets resultat -673 449 1 966 -1 394 -4 873 529 4 522 -2 549 -6 532 24 359
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 300 4 300 4 300 4 300 3 850 3 552 3 561 70 29 67
Omsättningstillgångar 9 265 10 070 9 584 7 468 9 202 14 361 13 721 12 852 15 449 27 117
Tillgångar 13 565 14 370 13 884 11 768 13 052 17 914 17 282 12 923 15 478 27 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 338 13 011 12 562 10 595 11 990 16 863 16 334 12 312 14 861 25 233
Obeskattade reserver 494 661 582 477 385 293 215 532 484 922
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0
Kortfristiga skulder 234 199 240 196 178 258 233 79 133 1 028
Skulder och eget kapital 13 565 14 370 13 884 11 768 13 052 17 914 17 282 12 923 15 478 27 183
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04
2012-04
2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 660 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 549
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 238 952
Utdelning till aktieägare 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 840
Omsättning 0 50 0 0 32 0 0 23 83 16 721
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 265
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 285
Rörelseresultat, EBITDA -102 3 -62 -70 -19 -84 -76 -61 -982 5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 89,85%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 148,50%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 43,97%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 158,62%
Soliditet 93,80% 94,13% 93,75% 93,02% 94,04% 95,34% 95,43% 98,24% 98,27% 95,27%
Kassalikviditet 3 959,40% 5 060,30% 3 993,33% 3 810,20% 5 169,66% 5 566,28% 5 888,84% 16 268,35% 11 615,79% 2 637,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...