Visa allt om Bigrell & Co Aktiebolag
Visa allt om Bigrell & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 429 1 226 1 246 1 633 1 921 1 823 2 009 2 533 3 694 3 555
Övrig omsättning - - 14 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -159 -2 -49 17 193 0 -12 -308 206 87
Resultat efter finansnetto -159 -2 -48 18 192 -1 -13 -310 208 87
Årets resultat -159 2 -47 19 189 -1 -16 -252 111 61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 10 20 32 46 63 24 33 31 26
Omsättningstillgångar 214 387 499 507 643 416 536 534 1 050 718
Tillgångar 220 396 519 539 689 478 561 567 1 082 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 205 365 363 420 491 302 302 319 563 452
Obeskattade reserver 0 0 4 5 6 3 3 0 57 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 32 152 114 192 174 255 249 462 288
Skulder och eget kapital 220 396 519 539 689 478 561 567 1 082 744
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 216 270 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 98 292 353 531 618 609 674 821 920 908
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 40 99 111 175 221 221 251 394 426 385
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0
Omsättning 429 1 226 1 260 1 633 1 921 1 823 2 009 2 533 3 694 3 555
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 3 0 3 3 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 429 613 623 544 - 608 670 633 739 711
Personalkostnader per anställd (tkr) 138 196 232 235 - 277 309 355 324 319
Rörelseresultat, EBITDA -155 8 -38 31 210 14 -3 -296 216 95
Nettoomsättningförändring -65,01% -1,61% -23,70% -14,99% 5,38% -9,26% -20,69% -31,43% 3,91% -%
Du Pont-modellen -72,27% -0,51% -9,25% 3,34% 28,01% 0,00% -2,14% -54,14% 19,22% 11,83%
Vinstmarginal -37,06% -0,16% -3,85% 1,10% 10,05% 0,00% -0,60% -12,12% 5,63% 2,48%
Bruttovinstmarginal 49,88% 71,04% 72,87% 73,48% 79,13% 76,08% 75,26% 72,36% 72,74% 70,60%
Rörelsekapital/omsättning 46,39% 28,96% 27,85% 24,07% 23,48% 13,27% 13,99% 11,25% 15,92% 12,10%
Soliditet 93,18% 92,17% 70,54% 78,61% 71,90% 63,64% 54,23% 56,26% 55,83% 61,14%
Kassalikviditet 1 240,00% 1 056,25% 275,00% 397,37% 260,94% 202,30% 185,88% 184,34% 214,72% 227,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...