Visa allt om Fogdens Management Group AB
Visa allt om Fogdens Management Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 486 1 428 736 1 224 1 205 945 386 1 117 815 337
Övrig omsättning 38 25 10 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 185 587 103 524 583 427 63 374 238 -44
Resultat efter finansnetto 258 470 175 279 531 408 59 374 238 -48
Årets resultat 258 470 175 279 531 408 59 374 238 -48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 069 1 878 1 959 2 010 728 720 463 504 221 0
Omsättningstillgångar 768 937 805 1 216 897 772 588 429 669 537
Tillgångar 2 837 2 815 2 764 3 226 1 624 1 491 1 051 934 890 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 674 716 446 471 792 661 253 495 311 73
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 437 1 473 1 373 1 470 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 726 626 945 1 285 832 830 798 439 578 464
Skulder och eget kapital 2 837 2 815 2 764 3 226 1 624 1 491 1 051 934 890 537
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 120 120 0 120 125 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 91 209 228 170 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 54 56 50 47 41 2 41 40 0
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 524 1 453 746 1 224 1 205 945 386 1 117 815 337
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 1 1 1 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 714 368 1 224 1 205 945 - 1 117 815 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 135 153 258 184 174 - 190 168 -
Rörelseresultat, EBITDA 185 587 103 524 583 427 63 408 238 -44
Nettoomsättningförändring -65,97% 94,02% -39,87% 1,58% 27,51% 144,82% -65,44% 37,06% 141,84% -%
Du Pont-modellen 12,72% 25,44% 13,02% 9,92% 35,96% 28,64% 5,99% 40,04% 26,74% -8,19%
Vinstmarginal 74,28% 50,14% 48,91% 26,14% 48,46% 45,19% 16,32% 33,48% 29,20% -13,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,64% 21,78% -19,02% -5,64% 5,39% -6,14% -54,40% -0,90% 11,17% 21,66%
Soliditet 23,76% 25,44% 16,14% 14,60% 48,77% 44,33% 24,07% 53,00% 34,94% 13,59%
Kassalikviditet 105,79% 149,68% 85,19% 94,63% 107,81% 93,01% 73,68% 97,72% 115,74% 115,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...