Visa allt om Evoke Gaming Holding AB
Visa allt om Evoke Gaming Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 601 3 183 2 484 1 540 952 1 201 1 424 424 11 008 6 798
Övrig omsättning 2 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 898 -14 285 -22 945 -24 118 -13 983 -7 651 -19 809 -10 336 -7 507 -10 045
Resultat efter finansnetto -5 014 -11 896 -21 648 -23 786 -13 205 -7 064 -19 531 -8 184 -4 691 72 041
Årets resultat 1 113 168 -936 -17 620 -9 871 -5 243 -13 846 -6 905 -3 011 76 241
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 980 61 332 61 691 61 765 60 778 41 897 1 479 6 649 2 889 1 591
Omsättningstillgångar 43 434 41 677 43 818 44 308 44 289 62 870 109 693 99 608 104 918 104 536
Tillgångar 104 414 103 009 105 509 106 073 105 067 104 767 111 172 106 257 107 807 106 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 158 101 045 100 546 101 482 101 822 102 687 102 826 103 108 104 552 103 243
Obeskattade reserver 108 0 0 0 0 0 0 845 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 148 1 964 4 963 4 591 3 245 2 080 8 346 2 304 3 255 2 884
Skulder och eget kapital 104 414 103 009 105 509 106 073 105 067 104 767 111 172 106 257 107 807 106 127
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 1 357 1 493 1 992 1 118 1 339 1 528 1 083 1 093 1 066
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - 0 - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 2 441 3 717 9 457 8 146 4 617 1 318 3 298 2 035 2 761 1 300
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 1 234 2 755 5 008 4 652 2 877 1 551 2 189 1 538 2 581 1 460
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 603 3 183 2 484 1 540 952 1 201 1 424 424 11 008 6 798
Nyckeltal
Antal anställda 3 6 14 14 10 4 9 6 7 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 867 531 177 110 95 300 158 71 1 573 2 266
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 378 1 399 1 214 1 111 916 1 140 927 821 979 1 328
Rörelseresultat, EBITDA -8 496 -13 836 -22 546 -23 810 -13 781 -7 548 -14 432 -9 975 -7 361 -9 980
Nettoomsättningförändring -18,28% 28,14% 61,30% 61,76% -20,73% -15,66% 235,85% -96,15% 61,93% -%
Du Pont-modellen -4,80% -10,64% -20,12% -22,32% -12,57% -6,69% -17,54% -6,17% -4,32% 68,68%
Vinstmarginal -192,62% -344,39% -854,79% -1 537,53% -1 386,76% -583,85% -1 369,73% -1 545,52% -42,30% 1 072,27%
Bruttovinstmarginal 98,85% 100,00% 100,00% 100,00% 94,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 587,31% 1 247,66% 1 564,21% 2 579,03% 4 311,34% 5 061,62% 7 117,06% 22 949,06% 923,54% 1 495,32%
Soliditet 97,92% 98,09% 95,30% 95,67% 96,91% 98,01% 92,49% 97,61% 96,98% 97,28%
Kassalikviditet 2 022,07% 2 122,05% 882,89% 965,11% 1 364,84% 3 022,60% 1 314,32% 4 323,26% 3 223,29% 3 624,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...