Visa allt om Aktiebolaget Hägglund & Sellboms Fastighetsförbättringar
Visa allt om Aktiebolaget Hägglund & Sellboms Fastighetsförbättringar

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 759 602 708 385 594 282 145 458 579 539
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 284 10 -23 -19 -74 17 -156 -42 19 6
Resultat efter finansnetto 279 2 -31 -27 -79 8 -162 -52 9 0
Årets resultat 279 2 -31 -27 -79 8 -162 -52 9 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 263 68 160 151 116 170 47 148 185 125
Tillgångar 272 68 160 151 116 170 47 148 185 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -106 -385 -387 -357 -330 -251 -259 -97 -45 -54
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 74 100 16 55 96 52 92
Kortfristiga skulder 378 452 546 433 346 405 251 149 178 88
Skulder och eget kapital 272 68 160 151 116 170 47 148 185 126
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 14 99 160 161
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 181 251 75 206 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 39 79 24 65 0 5 32 50 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 759 602 708 385 594 282 145 458 579 539
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 759 602 708 385 594 282 145 458 579 539
Personalkostnader per anställd (tkr) 24 220 330 99 270 4 19 132 217 208
Rörelseresultat, EBITDA 285 10 -23 -19 -74 17 -156 -42 20 8
Nettoomsättningförändring 26,08% -14,97% 83,90% -35,19% 110,64% 94,48% -68,34% -20,90% 7,42% -%
Du Pont-modellen 104,41% 14,71% -13,75% -11,92% -63,79% 10,00% -331,91% -28,38% 10,27% 4,76%
Vinstmarginal 37,42% 1,66% -3,11% -4,68% -12,46% 6,03% -107,59% -9,17% 3,28% 1,11%
Bruttovinstmarginal 59,03% 69,77% 69,63% 71,69% 68,18% 87,59% 82,76% 75,33% 68,57% 71,24%
Rörelsekapital/omsättning -15,15% -63,79% -54,52% -73,25% -38,72% -83,33% -140,69% -0,22% 1,21% 6,86%
Soliditet -38,97% -566,18% -241,88% -236,42% -284,48% -147,65% -551,06% -65,54% -24,32% -42,86%
Kassalikviditet 69,58% 15,04% 29,30% 34,87% 33,53% 41,98% 18,73% 99,33% 103,93% 142,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...