Visa allt om Aktiebolaget Hägglund & Sellboms Fastighetsförbättringar

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 602 708 385 594 282 145 458 579 539 305
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 -23 -19 -74 17 -156 -42 19 6 59
Resultat efter finansnetto 2 -31 -27 -79 8 -162 -52 9 0 50
Årets resultat 2 -31 -27 -79 8 -162 -52 9 0 50
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Omsättningstillgångar 68 160 151 116 170 47 148 185 125 80
Tillgångar 68 160 151 116 170 47 148 185 126 91
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -385 -387 -357 -330 -251 -259 -97 -45 -54 -54
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 74 100 16 55 96 52 92 35
Kortfristiga skulder 452 546 433 346 405 251 149 178 88 110
Skulder och eget kapital 68 160 151 116 170 47 148 185 126 91
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 14 99 160 161 24
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 181 251 75 206 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 79 24 65 0 5 32 50 47 7
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 602 708 385 594 282 145 458 579 539 305
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 602 708 385 594 282 145 458 579 539 305
Personalkostnader per anställd (tkr) 220 330 99 270 4 19 132 217 208 31
Rörelseresultat, EBITDA 10 -23 -19 -74 17 -156 -42 20 8 68
Nettoomsättningförändring -14,97% 83,90% -35,19% 110,64% 94,48% -68,34% -20,90% 7,42% 76,72% -%
Du Pont-modellen 14,71% -13,75% -11,92% -63,79% 10,00% -331,91% -28,38% 10,27% 4,76% 64,84%
Vinstmarginal 1,66% -3,11% -4,68% -12,46% 6,03% -107,59% -9,17% 3,28% 1,11% 19,34%
Bruttovinstmarginal 69,77% 69,63% 71,69% 68,18% 87,59% 82,76% 75,33% 68,57% 71,24% 71,80%
Rörelsekapital/omsättning -63,79% -54,52% -73,25% -38,72% -83,33% -140,69% -0,22% 1,21% 6,86% -9,84%
Soliditet -566,18% -241,88% -236,42% -284,48% -147,65% -551,06% -65,54% -24,32% -42,86% -59,34%
Kassalikviditet 15,04% 29,30% 34,87% 33,53% 41,98% 18,73% 99,33% 103,93% 142,05% 72,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...