Visa allt om Grafiska Företagens Service Aktiebolag
Visa allt om Grafiska Företagens Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 260 6 981 35 953 20 517 22 365 22 174 22 673 22 671
Övrig omsättning - - 27 - - 7 891 7 489 6 488 6 075 5 841
Rörelseresultat (EBIT) -41 -26 -95 -163 -1 201 -743 -1 487 -853 54 -1 598
Resultat efter finansnetto -34 15 -64 -74 -1 066 -687 -1 454 -260 354 -1 366
Årets resultat -34 15 -64 -74 -1 066 -687 -1 454 -260 354 -1 366
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 339 1 588 1 695 1 791 2 095 2 066
Omsättningstillgångar 5 957 6 029 6 307 6 748 11 991 9 350 9 503 12 199 13 830 11 216
Tillgångar 5 957 6 029 6 307 6 748 13 330 10 938 11 198 13 990 15 925 13 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 947 5 981 5 965 6 029 6 103 7 169 7 856 9 310 9 570 9 216
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 48 342 719 7 227 3 769 3 342 4 680 6 355 4 066
Skulder och eget kapital 5 957 6 029 6 307 6 748 13 330 10 938 11 198 13 990 15 925 13 282
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 1 256 1 176 1 562 614 598 608
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 228 8 624 8 320 8 857 8 712 9 274 8 868
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 72 6 314 5 771 6 933 6 454 6 572 6 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 287 6 981 35 953 28 408 29 854 28 662 28 748 28 512
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 17 17 19 21 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 6 981 2 115 1 207 1 177 1 056 1 031 1 031
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 367 939 993 989 834 829 808
Rörelseresultat, EBITDA -41 -26 -95 -163 -681 -200 -903 -274 607 -927
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -96,28% -80,58% 75,24% -8,26% 0,86% -2,20% 0,01% -%
Du Pont-modellen -% -% -1,01% -1,05% -7,99% -6,27% -12,98% -1,78% 2,25% -10,25%
Vinstmarginal -% -% -24,62% -1,02% -2,96% -3,34% -6,50% -1,12% 1,58% -6,01%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 2 294,23% 86,36% 13,25% 27,20% 27,55% 33,91% 32,97% 31,54%
Soliditet 99,83% 99,20% 94,58% 89,34% 45,78% 65,54% 70,16% 66,55% 60,09% 69,39%
Kassalikviditet 59 570,00% 12 560,42% 1 844,15% 938,53% 165,92% 248,08% 284,35% 260,66% 217,62% 275,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...