Visa allt om Invensys Aktiebolag
Visa allt om Invensys Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 74 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -149 -103 -68 -74 74 0 -10 -70 -77 -20
Resultat efter finansnetto -43 320 261 -226 312 -169 -269 10 -628 -12 864
Årets resultat -43 320 261 -226 312 -169 -269 -24 -628 -12 866
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 8 133 8 068 7 748 7 488 7 713 7 493 7 667 8 015 7 930 8 706
Tillgångar 8 133 8 068 7 748 7 488 7 713 7 493 7 667 8 015 7 930 8 706
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 025 8 068 7 749 7 487 7 713 7 401 7 570 7 840 7 864 8 492
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 108 0 0 0 0 91 97 176 66 214
Skulder och eget kapital 8 133 8 068 7 748 7 488 7 713 7 493 7 667 8 015 7 930 8 706
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-03 2013-03
2012-03
2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -149 -103 -68 -74 74 0 -10 -70 -77 -20
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,67% 100,00% 100,01% 99,99% 100,00% 98,77% 98,73% 97,82% 99,17% 97,54%
Kassalikviditet 7 530,56% -% -% -% -% 8 234,07% 7 904,12% 4 553,98% 12 015,15% 4 068,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...