Visa allt om Optimera i Ulricehamn AB
Visa allt om Optimera i Ulricehamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 87 221 84 912 78 769 80 069 92 576 87 578 79 519 83 101 84 769 69 622
Övrig omsättning 82 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 608 7 079 5 478 5 824 7 486 5 913 4 525 6 463 6 328 4 384
Resultat efter finansnetto 7 583 6 976 5 985 6 301 8 027 6 119 4 587 6 630 6 366 4 390
Årets resultat 4 905 4 894 4 506 4 011 4 646 3 626 2 605 3 535 3 535 2 513
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 955 7 381 9 058 9 297 9 208 8 453 9 542 3 692 912 1 101
Omsättningstillgångar 21 763 24 329 35 595 31 974 31 139 26 614 22 753 24 264 24 787 20 946
Tillgångar 33 718 31 710 44 653 41 270 40 347 35 067 32 294 27 956 25 699 22 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 123 12 218 24 524 22 018 20 007 16 860 14 434 12 829 10 094 7 761
Obeskattade reserver 11 830 11 584 11 027 10 857 10 116 8 519 7 449 6 535 4 908 3 608
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 9 9 10
Långfristiga skulder 0 0 0 0 68 224 374 526 838 985
Kortfristiga skulder 9 765 7 907 9 102 8 395 10 156 9 464 10 038 8 056 9 850 9 685
Skulder och eget kapital 33 718 31 710 44 653 41 270 40 347 35 067 32 294 27 956 25 699 22 048
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 1 214 0 0 1 062 726 600 706 625
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 269 6 171 4 408 5 957 6 344 4 722 4 904 4 931 4 840 4 505
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 401 2 087 2 097 2 226 2 063 2 023 1 922 2 095 2 062 1 614
Utdelning till aktieägare 11 400 5 000 17 200 2 000 2 000 1 500 1 200 1 000 800 1 200
Omsättning 87 303 84 912 78 769 80 069 92 576 87 578 79 519 83 101 84 769 69 622
Nyckeltal
Antal anställda 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 846 4 717 4 633 4 448 5 143 4 865 4 418 4 617 4 709 3 868
Personalkostnader per anställd (tkr) 502 475 468 461 468 430 415 433 425 368
Rörelseresultat, EBITDA 7 844 7 375 5 833 6 208 7 849 6 303 4 936 6 793 6 603 4 784
Nettoomsättningförändring 2,72% 7,80% -1,62% -13,51% 5,71% 10,13% -4,31% -1,97% 21,76% -%
Du Pont-modellen 22,61% 23,25% 13,53% 15,36% 20,00% 17,60% 14,35% 24,06% 25,10% 20,07%
Vinstmarginal 8,74% 8,68% 7,67% 7,92% 8,72% 7,05% 5,83% 8,09% 7,61% 6,36%
Bruttovinstmarginal 24,61% 23,10% 23,30% 23,76% 22,12% 21,19% 21,09% 22,08% 20,86% 21,19%
Rörelsekapital/omsättning 13,76% 19,34% 33,63% 29,45% 22,67% 19,58% 15,99% 19,50% 17,62% 16,17%
Soliditet 63,32% 67,02% 74,18% 72,74% 68,07% 65,98% 61,70% 62,72% 53,03% 46,98%
Kassalikviditet 113,41% 175,00% 275,52% 252,21% 203,67% 173,02% 135,29% 185,75% 154,75% 128,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...