Visa allt om Bilkupolen i Jönköping Aktiebolag
Visa allt om Bilkupolen i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 1 405 4 262 11 215 13 621
Övrig omsättning - - - - - - 35 1 214 90
Rörelseresultat (EBIT) -20 -30 -24 -34 -46 -23 -685 -598 -95 448
Resultat efter finansnetto -20 -30 -24 -32 -43 -17 -613 -364 10 439 353
Årets resultat -20 -30 -24 -32 -43 -17 -613 -11 10 575 201
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 375 3 525 3 745 3 905 4 005 4 005 0 153 201 257
Omsättningstillgångar 55 76 46 74 145 326 5 239 5 868 12 603 3 999
Tillgångar 3 430 3 601 3 791 3 979 4 150 4 331 5 239 6 021 12 804 4 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 377 3 557 3 743 3 917 4 109 4 302 5 119 5 852 11 764 1 339
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 358 504
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 40 416 1 542
Kortfristiga skulder 53 44 49 62 41 29 121 124 258 856
Skulder och eget kapital 3 430 3 601 3 791 3 979 4 150 4 331 5 239 6 021 12 804 4 256
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 338 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 193 202 171 107
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 149 171 302 118
Utdelning till aktieägare 0 160 155 150 160 150 800 120 5 900 150
Omsättning 0 0 0 0 0 0 1 440 4 263 11 429 13 711
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 0 0 0 1 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 405 2 131 3 738 4 540
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 342 190 274 250
Rörelseresultat, EBITDA -20 -30 -24 -34 -46 -23 -685 -555 -52 495
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -67,03% -62,00% -17,66% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -11,70% -5,46% 82,61% 10,55%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -43,63% -7,72% 94,32% 3,30%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -16,09% 5,42% 13,77% 15,56%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 364,27% 134,77% 110,08% 23,07%
Soliditet 98,45% 98,78% 98,73% 98,44% 99,01% 99,33% 97,71% 97,19% 93,89% 39,99%
Kassalikviditet 103,77% 172,73% 93,88% 119,35% 353,66% 1 124,14% 4 329,75% 3 495,97% 3 111,63% 56,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...