Visa allt om Kämpes Guld Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 309 1 482 2 033 2 116 1 422 1 512 1 631 1 647 1 563 2 063
Övrig omsättning - - - - 1 12 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -75 -44 -140 -225 318 56 68 90 180 90
Resultat efter finansnetto -79 -50 -143 -229 310 52 60 74 164 77
Årets resultat -79 -50 -143 -229 282 52 60 74 164 77
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 9 9 24 30 35 9 9 9 13
Omsättningstillgångar 722 736 795 1 051 1 279 902 904 926 836 847
Tillgångar 730 745 804 1 075 1 309 937 912 934 844 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 406 484 534 678 906 624 572 512 439 275
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 159 100 27 0 0 0 7 103 87 206
Kortfristiga skulder 165 160 242 398 402 313 333 319 319 380
Skulder och eget kapital 730 745 804 1 075 1 309 937 912 934 844 860
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 360 0 0 360 318 288 288 256 289
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 - 300 360 0 0 0 0 42 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 152 168 120 151 157 140 135 134 130 166
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 309 1 482 2 033 2 116 1 423 1 524 1 631 1 647 1 563 2 063
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 309 1 482 2 033 - 1 422 1 512 1 631 1 647 782 1 032
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 529 426 - 526 468 425 430 215 307
Rörelseresultat, EBITDA -75 -44 -124 -219 324 57 68 90 184 93
Nettoomsättningförändring -11,67% -27,10% -3,92% 48,80% -5,95% -7,30% -0,97% 5,37% -24,24% -%
Du Pont-modellen -10,27% -5,91% -17,41% -20,93% 24,29% 5,98% 7,46% 9,64% 21,45% 10,47%
Vinstmarginal -5,73% -2,97% -6,89% -10,63% 22,36% 3,70% 4,17% 5,46% 11,58% 4,36%
Bruttovinstmarginal 64,40% 61,13% 45,20% 39,74% 86,64% 58,00% 54,94% 56,95% 100,00% 58,36%
Rörelsekapital/omsättning 42,55% 38,87% 27,20% 30,86% 61,67% 38,96% 35,01% 36,85% 33,08% 22,64%
Soliditet 55,62% 64,97% 66,42% 63,07% 69,21% 66,60% 62,72% 54,82% 52,01% 31,98%
Kassalikviditet 47,27% 41,88% 30,58% 44,22% 75,12% 23,32% 37,24% 25,71% 25,71% 30,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...