Visa allt om Redovisarna i Gnosjöregionen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 12 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0 12 -10 -16 -17 -12 -11 -15
Resultat efter finansnetto 2 349 2 250 1 750 2 212 1 090 1 984 1 183 581 848 1 541
Årets resultat 2 350 2 250 1 750 2 198 1 190 1 986 1 330 706 613 830
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 220 4 220 4 220 4 220 4 220 4 220 4 220 4 220 4 220 4 220
Omsättningstillgångar 1 442 1 163 316 49 1 107 106 0 880 1 349
Tillgångar 5 662 5 383 4 536 4 269 4 221 4 327 4 326 4 220 5 100 5 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 931 3 831 3 330 3 580 2 382 2 690 2 905 3 075 3 569 3 556
Obeskattade reserver 0 0 63 188 568 703 705 905 1 082 957
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 731 1 552 1 143 501 1 271 935 717 241 449 1 055
Skulder och eget kapital 5 662 5 383 4 536 4 269 4 221 4 327 4 326 4 220 5 100 5 569
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 270 2 250 1 750 2 000 1 000 1 400 2 200 900 1 200 600
Omsättning 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 0 12 -10 -16 -17 -12 -11 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 69,43% 71,17% 74,50% 87,11% 66,35% 74,14% 79,16% 88,31% 85,26% 76,23%
Kassalikviditet 83,30% 74,94% 27,65% 9,78% 0,08% 11,44% 14,78% 0,00% 195,99% 127,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...