Visa allt om Cabby Caravan Aktiebolag
Visa allt om Cabby Caravan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 78 630 131 186 206 131 198 259 178 573 166 567 181 014 259 949 297 430 237 893
Övrig omsättning 1 071 2 659 39 107 2 111 1 508 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -78 628 -42 418 9 232 8 136 8 318 7 694 -13 890 -26 831 20 542 24 388
Resultat efter finansnetto -82 505 -49 358 805 4 635 6 212 2 470 -24 115 -33 191 19 198 22 700
Årets resultat -81 587 -47 449 5 246 4 546 12 133 6 433 -15 730 -35 864 10 826 11 591
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 675 78 097 77 388 44 341 44 618 41 590 44 391 30 944 55 702 52 532
Omsättningstillgångar 36 742 67 922 98 774 148 029 107 529 112 327 124 764 141 598 150 444 107 071
Tillgångar 83 417 146 019 176 162 192 370 152 147 153 917 169 155 172 542 206 146 159 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -57 856 17 491 60 231 61 103 57 293 45 161 38 728 43 946 79 810 68 984
Obeskattade reserver 0 759 2 540 8 440 8 460 13 989 17 789 26 174 26 579 22 793
Avsättningar (tkr) 5 719 4 168 4 275 6 221 7 858 8 424 13 065 9 589 1 930 3 023
Långfristiga skulder 45 500 44 950 42 250 44 856 23 500 23 534 23 733 23 934 24 132 24 332
Kortfristiga skulder 90 054 78 651 66 866 71 750 55 036 62 809 75 840 68 899 73 695 40 471
Skulder och eget kapital 83 417 146 019 176 162 192 370 152 147 153 917 169 155 172 542 206 146 159 603
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD 325 796 1 050 808 1 200 1 347 931 1 131 1 568 1 994
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 020 32 998 39 259 28 968 25 806 21 241 24 810 25 148 25 632 24 038
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 373 13 106 16 286 11 828 9 371 9 064 10 146 10 608 10 573 10 922
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 79 701 133 845 245 238 200 370 180 081 166 567 181 014 259 949 297 430 237 893
Nyckeltal
Antal anställda 58 89 77 86 82 76 80 90 98 94
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 356 1 474 2 677 2 305 2 178 2 192 2 263 2 888 3 035 2 531
Personalkostnader per anställd (tkr) 415 526 743 495 453 423 453 414 393 403
Rörelseresultat, EBITDA -75 498 -39 660 12 643 10 728 10 311 9 822 -11 826 -24 842 22 355 25 378
Nettoomsättningförändring -40,06% -36,36% 3,97% 11,02% 7,21% -7,98% -30,37% -12,60% 25,03% -%
Du Pont-modellen -97,48% -28,76% 5,54% 4,60% 5,61% 4,95% -8,05% -13,72% 11,70% 16,50%
Vinstmarginal -103,42% -32,01% 4,74% 4,46% 4,78% 4,57% -7,52% -9,10% 8,11% 11,07%
Bruttovinstmarginal 44,37% 41,72% 44,33% 38,01% 41,66% 45,21% 22,63% 28,50% 35,35% 37,64%
Rörelsekapital/omsättning -67,80% -8,18% 15,48% 38,47% 29,40% 29,73% 27,03% 27,97% 25,80% 28,00%
Soliditet -69,36% 12,38% 35,25% 35,00% 41,75% 35,88% 30,47% 36,39% 48,00% 53,50%
Kassalikviditet 19,60% 28,80% 66,00% 85,69% 73,08% 77,57% 71,16% 108,73% 133,16% 137,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...