Visa allt om OG-Bolaget AB
Visa allt om OG-Bolaget AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 462 17 819 19 367 20 807 22 327 19 561 16 788 22 382 19 926 20 667
Övrig omsättning 49 206 90 171 30 - 303 80 138 314
Rörelseresultat (EBIT) -794 -582 -873 -757 535 -206 -269 1 905 1 533 1 893
Resultat efter finansnetto -879 -724 -1 038 -912 293 -258 -320 1 694 1 327 1 682
Årets resultat -879 -524 -38 57 218 125 145 1 230 1 041 1 345
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 797 8 224 8 029 9 121 9 112 9 345 8 669 8 532 8 283 8 339
Omsättningstillgångar 3 717 4 602 6 664 8 098 8 571 8 410 7 403 8 433 8 541 6 883
Tillgångar 12 513 12 826 14 693 17 220 17 682 17 756 16 073 16 965 16 824 15 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 167 3 046 3 571 3 609 4 552 4 484 4 479 4 454 3 324 2 332
Obeskattade reserver 0 0 200 1 200 2 200 2 200 2 606 3 106 3 157 3 276
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 835 5 367 6 370 7 619 5 630 5 263 4 483 4 011 4 283 4 065
Kortfristiga skulder 4 511 4 413 4 552 4 793 5 301 5 809 4 504 5 393 6 061 5 548
Skulder och eget kapital 12 513 12 826 14 693 17 220 17 682 17 756 16 073 16 965 16 824 15 221
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 375 94 117 113 398
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 182 5 125 5 610 6 355 6 356 5 645 5 532 6 201 5 709 5 247
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 861 1 641 1 922 2 090 1 990 1 806 1 625 1 962 1 782 1 843
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 150 120 120 100 50
Omsättning 18 511 18 025 19 457 20 978 22 357 19 561 17 091 22 462 20 064 20 981
Nyckeltal
Antal anställda 18 19 20 21 21 19 19 21 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 026 938 968 991 1 063 1 030 884 1 066 1 049 1 088
Personalkostnader per anställd (tkr) 416 381 407 426 422 415 386 398 407 398
Rörelseresultat, EBITDA 1 266 1 775 1 603 1 707 3 397 2 304 2 330 4 356 3 937 4 564
Nettoomsättningförändring 3,61% -7,99% -6,92% -6,81% 14,14% 16,52% -24,99% 12,33% -3,59% -%
Du Pont-modellen -6,03% -3,98% -5,45% -3,63% 3,68% -0,63% -0,72% 12,86% 9,88% 12,96%
Vinstmarginal -4,09% -2,87% -4,14% -3,00% 2,92% -0,57% -0,69% 9,75% 8,34% 9,54%
Bruttovinstmarginal 49,42% 51,84% 52,23% 52,54% 57,35% 54,96% 58,88% 58,90% 60,26% 58,85%
Rörelsekapital/omsättning -4,30% 1,06% 10,91% 15,88% 14,65% 13,30% 17,27% 13,58% 12,45% 6,46%
Soliditet 17,32% 23,75% 25,37% 26,09% 34,91% 34,38% 39,82% 39,44% 33,27% 30,82%
Kassalikviditet 82,40% 104,28% 146,40% 168,95% 161,69% 144,78% 164,37% 156,37% 140,92% 124,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...