Visa allt om RODSTOK Förvaltnings AB
Visa allt om RODSTOK Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -10 -19
Resultat efter finansnetto 62 1 440 1 032 1 435 195 235 133 270 -2 76
Årets resultat 42 1 733 818 1 274 105 171 109 246 83 57
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 546 6 546 5 746 5 653 4 154 5 322 2 340 1 423 2 131 2 429
Omsättningstillgångar 2 906 2 481 1 463 1 760 2 314 1 544 1 311 2 155 1 262 1 985
Tillgångar 9 452 9 027 7 209 7 413 6 468 6 866 3 651 3 577 3 393 4 415
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 994 6 952 5 219 4 402 3 127 3 022 2 851 2 832 2 586 2 593
Obeskattade reserver 0 0 610 510 425 375 374 434 501 623
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 506 606 606 1 706 2 206 2 506 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 951 1 468 774 795 709 961 426 312 306 1 198
Skulder och eget kapital 9 452 9 027 7 209 7 413 6 468 6 866 3 651 3 577 3 393 4 415
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 90 0 20
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -10 -19
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 73,99% 77,01% 79,00% 64,45% 53,19% 48,04% 85,64% 88,11% 86,85% 68,89%
Kassalikviditet 148,95% 169,01% 189,02% 221,38% 326,38% 160,67% 307,75% 690,71% 412,42% 165,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...