Visa allt om Freham Aktiebolag
Visa allt om Freham Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0
Övrig omsättning - - - 4 27 22 - 29 27 30
Rörelseresultat (EBIT) -14 -15 -19 -9 8 4 8 13 12 -9
Resultat efter finansnetto -14 12 169 13 31 27 37 45 43 20
Årets resultat -14 12 169 13 29 26 35 46 42 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 314 310 283 260 232 203 176
Omsättningstillgångar 721 735 723 241 233 291 288 281 264 251
Tillgångar 721 735 724 555 542 574 548 514 467 427
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 711 726 714 545 533 504 539 503 457 415
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 10 10 10 70 10 10 10 12
Skulder och eget kapital 721 735 724 555 542 574 548 514 467 427
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0
Omsättning 0 0 0 4 27 22 28 29 27 30
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -15 -19 -9 8 4 8 13 12 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 6,75% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 132,14% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 992,86% -% -% -%
Soliditet 98,61% 98,78% 98,62% 98,20% 98,34% 87,80% 98,36% 97,86% 97,86% 97,19%
Kassalikviditet 7 210,00% 7 350,00% 7 230,00% 2 410,00% 2 330,00% 415,71% 2 880,00% 2 810,00% 2 640,00% 2 091,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...