Visa allt om Wallenstam Investment AB
Visa allt om Wallenstam Investment AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 850 817 733 732 748 1 067 751 2 857 627 630
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 374 -
Rörelseresultat (EBIT) 849 794 713 721 712 744 -919 2 037 1 916 630
Resultat efter finansnetto 123 -85 -114 -64 502 -68 008 -63 442 -74 976 -84 610 -73 935 375 007
Årets resultat 96 714 -89 -103 -50 122 -46 757 -55 257 -60 930 -53 233 391 496
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 314 1 341 542 65 017 68 617 1 448 603 1 448 378 1 446 952 1 452 110 413 303
Omsättningstillgångar 34 020 34 020 29 339 29 297 29 297 29 297 28 373 29 420 24 696 25 216
Tillgångar 34 334 35 361 29 881 94 315 97 915 1 477 900 1 476 752 1 476 373 1 476 806 438 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 421 2 326 1 617 1 730 1 833 1 838 1 870 3 105 3 555 438 507
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 31 860 32 984 28 220 92 539 96 032 1 475 980 1 474 838 1 473 223 1 473 223 0
Kortfristiga skulder 53 52 44 46 50 81 44 45 28 11
Skulder och eget kapital 34 334 35 361 29 881 94 315 97 915 1 477 900 1 476 752 1 476 373 1 476 806 438 518
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 6 24 0 0 0 0 0 435 000
Omsättning 850 817 733 732 748 1 067 751 2 857 2 001 630
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 849 794 713 721 712 744 -919 2 037 1 916 630
Nettoomsättningförändring 4,04% 11,46% 0,14% -2,14% -29,90% 42,08% -73,71% 355,66% -0,48% -%
Du Pont-modellen 2,47% 2,25% 2,39% 0,76% 0,73% 0,05% -0,06% 0,14% 0,13% 99,09%
Vinstmarginal 99,88% 97,18% 97,27% 98,50% 95,19% 69,73% -122,37% 71,30% 305,58% 68 972,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,80% 69,73% -119,44% 71,61% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 996,12% 4 157,65% 3 996,59% 3 996,04% 3 910,03% 2 738,14% 3 772,17% 1 028,18% 3 934,29% 4 000,79%
Soliditet 7,05% 6,58% 5,41% 1,83% 1,87% 0,12% 0,13% 0,21% 0,24% 100,00%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 15,91% 13,04% 12,00% 8,64% 15,91% 15,56% 39,29% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...