Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Vätet
Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Vätet

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 784 745 0 0 0 1 012 892 939 966 348
Övrig omsättning - - 599 544 978 - - 80 - 50
Rörelseresultat (EBIT) 243 327 -13 272 753 716 645 736 473 258
Resultat efter finansnetto 124 103 -65 137 564 642 483 462 383 251
Årets resultat 95 4 65 57 131 353 266 60 377 142
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 627 627 5 285 5 178 5 299 5 256 590 624 631 659
Omsättningstillgångar 5 474 5 356 1 020 987 1 044 1 148 5 373 5 103 5 029 354
Tillgångar 6 101 5 984 6 305 6 165 6 342 6 405 5 963 5 727 5 660 1 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 454 1 359 1 355 1 290 1 233 1 102 749 483 423 406
Obeskattade reserver 160 160 260 409 447 373 212 91 63 63
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 286 4 286 4 286 4 286 4 148 4 298 4 448 4 623 4 873 318
Kortfristiga skulder 201 179 405 181 514 631 554 530 302 225
Skulder och eget kapital 6 101 5 984 6 305 6 165 6 342 6 405 5 963 5 727 5 660 1 012
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 784 745 599 544 978 1 012 892 1 019 966 398
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 243 364 15 306 785 748 679 773 501 272
Nettoomsättningförändring 5,23% -% -% -% -100,00% 13,45% -5,01% -2,80% 177,59% -%
Du Pont-modellen 3,98% 5,46% -% -% -% 12,27% 10,82% 13,11% 8,36% 25,49%
Vinstmarginal 30,99% 43,89% -% -% -% 77,67% 72,31% 79,98% 48,96% 74,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 672,58% 694,90% -% -% -% 51,09% 540,25% 487,01% 489,34% 37,07%
Soliditet 25,88% 24,80% 24,71% 25,81% 24,64% 21,50% 15,18% 9,58% 8,27% 44,60%
Kassalikviditet 2 723,38% 2 992,18% 251,85% 545,30% 203,11% 181,93% 969,86% 962,83% 1 665,23% 157,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...