Visa allt om Hagelin Rare Books Aktiebolag
Visa allt om Hagelin Rare Books Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 294 928 1 265 1 709 1 258 1 471 1 412 678 454 230
Övrig omsättning - - - - - - - 706 888 686
Rörelseresultat (EBIT) 304 80 258 195 190 514 271 320 351 87
Resultat efter finansnetto 306 84 260 195 191 506 261 310 337 77
Årets resultat 178 47 188 107 104 383 190 221 250 110
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 6 10 4 6 9 7
Omsättningstillgångar 1 859 1 713 1 813 1 858 1 825 1 857 1 658 1 628 1 436 1 354
Tillgångar 1 859 1 713 1 813 1 858 1 831 1 867 1 662 1 634 1 445 1 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 152 1 130 1 239 1 201 1 365 1 388 1 133 1 063 934 773
Obeskattade reserver 246 170 149 99 50 0 17 17 17 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 166 164 162 162 34 34 0 0 0 109
Kortfristiga skulder 294 250 263 397 382 444 513 555 494 462
Skulder och eget kapital 1 859 1 713 1 813 1 858 1 831 1 867 1 662 1 634 1 445 1 361
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 275 360 360 360 360 310 300 284 276 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 142 132 132 132 128 132 132 132 132 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 - - - 24 32 31 29 44 76
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 0 120 0 89
Omsättning 1 294 928 1 265 1 709 1 258 1 471 1 412 1 384 1 342 916
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 647 464 633 855 629 736 706 339 227 115
Personalkostnader per anställd (tkr) 244 280 278 270 256 237 243 223 248 257
Rörelseresultat, EBITDA 304 80 258 201 194 518 273 323 356 90
Nettoomsättningförändring 39,44% -26,64% -25,98% 35,85% -14,48% 4,18% 108,26% 49,34% 97,39% -%
Du Pont-modellen 16,46% 4,90% 14,34% 10,50% 10,43% 27,53% 16,31% 19,58% 24,29% 6,39%
Vinstmarginal 23,65% 9,05% 20,55% 11,41% 15,18% 34,94% 19,19% 47,20% 77,31% 37,83%
Bruttovinstmarginal 80,53% 67,03% 75,10% 65,48% 78,86% 84,02% 52,27% 59,14% 12,33% -41,30%
Rörelsekapital/omsättning 120,94% 157,65% 122,53% 85,49% 114,71% 96,06% 81,09% 158,26% 207,49% 387,83%
Soliditet 72,29% 73,71% 74,75% 68,57% 76,56% 74,34% 68,92% 65,80% 65,48% 57,70%
Kassalikviditet 361,22% 346,00% 438,40% 312,34% 269,63% 229,05% 147,95% 161,62% 103,24% 105,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...