Visa allt om Hagelin Rare Books Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 928 1 265 1 709 1 258 1 471 1 412 678 454 230 732
Övrig omsättning - - - - - - 706 888 686 594
Rörelseresultat (EBIT) 80 258 195 190 514 271 320 351 87 127
Resultat efter finansnetto 84 260 195 191 506 261 310 337 77 119
Årets resultat 47 188 107 104 383 190 221 250 110 83
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 6 10 4 6 9 7 9
Omsättningstillgångar 1 713 1 813 1 858 1 825 1 857 1 658 1 628 1 436 1 354 1 251
Tillgångar 1 713 1 813 1 858 1 831 1 867 1 662 1 634 1 445 1 361 1 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 130 1 239 1 201 1 365 1 388 1 133 1 063 934 773 729
Obeskattade reserver 170 149 99 50 0 17 17 17 17 93
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 164 162 162 34 34 0 0 0 109 0
Kortfristiga skulder 250 263 397 382 444 513 555 494 462 439
Skulder och eget kapital 1 713 1 813 1 858 1 831 1 867 1 662 1 634 1 445 1 361 1 260
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 360 360 360 360 310 300 284 276 276 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 132 132 132 128 132 132 132 132 132 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 24 32 31 29 44 76 97
Utdelning till aktieägare 156 156 150 143 128 0 120 0 89 65
Omsättning 928 1 265 1 709 1 258 1 471 1 412 1 384 1 342 916 1 326
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 464 633 855 629 736 706 339 227 115 366
Personalkostnader per anställd (tkr) 280 278 270 256 237 243 223 248 257 268
Rörelseresultat, EBITDA 80 258 201 194 518 273 323 356 90 131
Nettoomsättningförändring -26,64% -25,98% 35,85% -14,48% 4,18% 108,26% 49,34% 97,39% -68,58% -%
Du Pont-modellen 4,90% 14,34% 10,50% 10,43% 27,53% 16,31% 19,58% 24,29% 6,39% 10,08%
Vinstmarginal 9,05% 20,55% 11,41% 15,18% 34,94% 19,19% 47,20% 77,31% 37,83% 17,35%
Bruttovinstmarginal 67,03% 75,10% 65,48% 78,86% 84,02% 52,27% 59,14% 12,33% -41,30% 34,15%
Rörelsekapital/omsättning 157,65% 122,53% 85,49% 114,71% 96,06% 81,09% 158,26% 207,49% 387,83% 110,93%
Soliditet 73,71% 74,75% 68,57% 76,56% 74,34% 68,92% 65,80% 65,48% 57,70% 63,17%
Kassalikviditet 346,00% 438,40% 312,34% 269,63% 229,05% 147,95% 161,62% 103,24% 105,19% 122,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...