Visa allt om Textil Aktiebolaget Allan Bengtson
Visa allt om Textil Aktiebolaget Allan Bengtson

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 11 75
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -20 -34 -47 -37 -51 -49 -38 -54 32
Resultat efter finansnetto 1 607 1 860 1 939 922 943 824 713 1 501 1 043 1 363
Årets resultat 1 525 1 356 1 347 735 619 529 1 978 922 716 730
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 4 5 7
Omsättningstillgångar 16 481 15 690 15 103 13 664 14 088 14 204 13 983 13 810 13 704 13 398
Tillgångar 16 481 15 690 15 103 13 664 14 088 14 204 13 984 13 814 13 710 13 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 804 12 689 11 708 10 761 10 626 10 607 10 204 8 346 8 373 8 377
Obeskattade reserver 2 646 2 971 2 830 2 628 2 714 2 623 2 536 4 545 4 309 4 307
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 0 500 500 500 500 500 499 499 494
Kortfristiga skulder 30 30 65 -225 248 473 744 424 528 226
Skulder och eget kapital 16 481 15 690 15 103 13 664 14 088 14 204 13 984 13 814 13 710 13 405
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 350 410 375 400 600 600 126 120 950 720
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 11 75
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -21 -20 -34 -47 -37 -49 -47 -36 -52 34
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -85,33% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 7,80% 10,17%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 9 718,18% 1 817,33%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 119 781,82% 17 562,67%
Soliditet 96,28% 95,64% 92,14% 92,93% 89,62% 88,29% 86,33% 84,11% 83,70% 85,63%
Kassalikviditet 54 936,67% 52 300,00% 23 235,38% -% 5 680,65% 3 002,96% 1 879,44% 3 257,08% 2 595,45% 5 928,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...