Visa allt om Aktiebolaget C.G. Forsbergs Handelsträdgård
Visa allt om Aktiebolaget C.G. Forsbergs Handelsträdgård

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 289 10 148 220 111 47 101 325 326 3 054
Övrig omsättning - - 7 25 - - 45 25 - -
Rörelseresultat (EBIT) 289 10 -34 45 -92 -136 -143 -44 -162 567
Resultat efter finansnetto 319 10 -34 45 -88 -100 -142 -4 -114 876
Årets resultat 319 10 -26 37 -88 -100 -142 -4 -114 844
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 183 511 568 597 576 980 495 466 177
Omsättningstillgångar 530 41 298 303 263 461 281 983 1 131 1 733
Tillgångar 530 224 809 871 860 1 037 1 260 1 478 1 597 1 910
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 530 211 771 836 839 967 1 127 1 329 1 463 1 737
Obeskattade reserver 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Kortfristiga skulder 0 13 38 26 21 70 133 149 134 161
Skulder och eget kapital 530 224 809 871 860 1 037 1 260 1 478 1 597 1 910
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 51 232
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 3 17 288
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 2 5 5 10 15 52 111 253
Utdelning till aktieägare 280 0 570 40 40 40 60 60 130 160
Omsättning 289 10 155 245 111 47 146 350 326 3 054
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 220 111 47 101 325 163 764
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 7 8 11 18 54 89 196
Rörelseresultat, EBITDA 289 10 -34 49 -85 -132 -122 -23 -140 590
Nettoomsättningförändring 2 790,00% -93,24% -32,73% 98,20% 136,17% -53,47% -68,92% -0,31% -89,33% -%
Du Pont-modellen 65,66% 6,70% -4,08% 5,74% -9,88% -9,35% -11,03% -0,20% -6,95% 46,75%
Vinstmarginal 120,42% 150,00% -22,30% 22,73% -76,58% -206,38% -137,62% -0,92% -34,05% 29,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 61,49% 75,45% 72,97% 72,34% 81,19% 74,77% 89,88% 68,73%
Rörelsekapital/omsättning 183,39% 280,00% 175,68% 125,91% 218,02% 831,91% 146,53% 256,62% 305,83% 51,47%
Soliditet 100,00% 94,20% 95,30% 96,66% 97,56% 93,25% 89,44% 89,92% 91,61% 90,94%
Kassalikviditet -% 315,38% 784,21% 1 157,69% 1 242,86% 658,57% 211,28% 659,73% 830,60% 1 065,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...