Visa allt om Bertil Hedensiö Ögonmottagning Aktiebolag
Visa allt om Bertil Hedensiö Ögonmottagning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 69 140 138 139 0 141 0
Övrig omsättning - - - 1 973 - - - 143 - 133
Rörelseresultat (EBIT) -6 -8 -41 1 833 7 -22 31 14 -35 18
Resultat efter finansnetto -5 -11 -32 1 840 7 -22 31 14 -35 18
Årets resultat -5 -11 324 1 039 -1 -30 23 12 -45 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 739 739 739 739 739 739
Omsättningstillgångar 118 339 998 2 141 25 36 45 34 36 57
Tillgångar 118 339 998 2 141 764 775 784 773 775 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 328 555 1 331 292 293 324 300 309 354
Obeskattade reserver 0 0 0 448 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 444 362 472 482 461 472 466 443
Skulder och eget kapital 118 339 998 2 141 764 775 784 773 775 796
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 208 215 1 100 0 0 0 0 20 0
Omsättning 0 0 0 2 042 140 138 139 143 141 133
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 71 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -8 -41 1 833 7 -22 31 14 -35 18
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -50,71% 1,45% -0,72% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 85,94% 0,92% -2,84% 3,95% -% -4,52% -%
Vinstmarginal -% -% -% 2 666,67% 5,00% -15,94% 22,30% -% -24,82% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 2 578,26% -319,29% -323,19% -299,28% -% -304,96% -%
Soliditet 92,37% 96,76% 55,61% 77,59% 38,22% 37,81% 41,33% 38,81% 39,87% 44,47%
Kassalikviditet 1 180,00% 3 390,00% 224,77% 591,44% 5,30% 7,47% 9,76% 7,20% 7,73% 12,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...