Visa allt om Aktiebolaget N. Esbjörnsson
Visa allt om Aktiebolaget N. Esbjörnsson

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 703 2 717 2 724 2 743 2 529 2 598 2 725 2 702 2 774 2 565
Övrig omsättning - - - 11 5 - - - - 13
Rörelseresultat (EBIT) -258 -88 -24 -220 -252 -461 205 1 049 838 976
Resultat efter finansnetto 297 529 -856 -184 -190 252 612 702 928 1 067
Årets resultat 297 529 -856 -184 -190 252 612 702 928 1 069
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 579 19 966 19 768 20 481 20 664 19 532 18 682 18 777 18 404 17 478
Omsättningstillgångar 852 902 1 066 949 997 1 213 1 069 1 077 1 257 878
Tillgångar 20 431 20 868 20 833 21 430 21 661 20 745 19 751 19 854 19 662 18 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 574 3 486 2 957 4 113 4 598 5 088 5 135 4 723 4 221 3 493
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 339 14 946 14 940 14 749 14 574 13 029 12 580 12 917 13 195 12 997
Kortfristiga skulder 2 519 2 435 2 936 2 567 2 489 2 629 2 035 2 214 2 246 1 866
Skulder och eget kapital 20 431 20 868 20 833 21 430 21 661 20 745 19 751 19 854 19 662 18 356
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 755 721 511 312 372 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 728 713 721 821 0 7 7 7 7 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 321 315 317 325 300 292 250 174 159 3
Utdelning till aktieägare 1 000 210 0 300 300 300 300 200 200 200
Omsättning 2 703 2 717 2 724 2 754 2 534 2 598 2 725 2 702 2 774 2 578
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 352 1 359 1 362 914 843 866 1 363 1 351 1 387 2 565
Personalkostnader per anställd (tkr) 529 519 523 382 352 340 384 247 269 12
Rörelseresultat, EBITDA 219 389 453 250 -252 -460 207 1 051 840 978
Nettoomsättningförändring -0,52% -0,26% -0,69% 8,46% -2,66% -4,66% 0,85% -2,60% 8,15% -%
Du Pont-modellen 3,24% 4,84% -1,73% 2,21% 2,04% 2,92% 4,56% 7,79% 7,96% 8,40%
Vinstmarginal 24,45% 37,17% -13,22% 17,28% 17,44% 23,29% 33,03% 57,22% 56,45% 60,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -61,67% -56,42% -68,65% -58,99% -59,00% -54,50% -35,45% -42,08% -35,65% -38,52%
Soliditet 17,49% 16,71% 14,19% 19,19% 21,23% 24,53% 26,00% 23,79% 21,47% 19,03%
Kassalikviditet 33,82% 37,04% 36,31% 36,97% 40,06% 46,14% 52,53% 48,64% 55,97% 47,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...