Visa allt om John Crane Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07 2006-07
Nettoomsättning 145 462 132 191 128 423 132 153 127 633 134 499 115 103 143 573 125 793 142 117
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 483 30
Rörelseresultat (EBIT) 28 851 22 776 25 375 30 066 26 520 24 625 7 415 19 072 15 595 11 538
Resultat efter finansnetto 28 845 22 881 25 605 30 371 26 598 24 601 7 760 20 651 17 810 12 679
Årets resultat 21 027 12 813 13 699 22 522 19 790 18 060 4 857 15 468 13 383 9 638
Balansräkningar (tkr)
2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07 2006-07
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 323 15 819 13 913 21 161 16 707 8 482 26 608 33 783 5 695 8 282
Omsättningstillgångar 63 030 39 298 52 335 38 243 39 857 42 284 23 284 33 389 119 636 113 052
Tillgångar 76 353 55 117 66 248 59 405 56 564 50 766 49 892 67 172 125 331 121 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 400 16 954 24 367 30 717 27 117 24 702 22 620 21 884 95 868 88 170
Obeskattade reserver 12 320 12 320 6 500 0 0 0 0 0 0 805
Avsättningar (tkr) 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 633 25 842 34 681 28 688 29 447 26 064 27 272 45 288 29 463 32 359
Skulder och eget kapital 76 353 55 117 66 248 59 405 56 564 50 766 49 892 67 172 125 331 121 334
Löner & utdelning (tkr)
2015-07
2014-07
2013-07
2012-07
2011-07
2010-07
2009-07
2008-07
2007-07
2006-07
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 2 124 1 163 499 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 18 847 18 837 15 204 169 249 16 365 17 200 17 813 18 667 16 796 21 223
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 938 5 057 5 362 5 606 6 043 5 959 7 743 7 052 6 182 7 178
Utdelning till aktieägare 0 10 000 20 000 20 000 18 500 17 000 14 000 7 000 35 858 0
Omsättning 145 462 132 191 128 423 132 153 127 633 134 499 115 103 143 573 127 276 142 147
Nyckeltal
Antal anställda 19 25 27 29 29 28 31 33 32 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 656 5 288 4 756 4 557 4 401 4 804 3 713 4 351 3 931 3 384
Personalkostnader per anställd (tkr) 970 753 757 754 773 827 893 853 786 687
Rörelseresultat, EBITDA 29 261 23 151 25 766 30 512 27 428 25 822 8 743 20 481 18 652 13 837
Nettoomsättningförändring 10,04% 2,93% -2,82% 3,54% -5,10% 16,85% -19,83% 14,13% -11,49% -%
Du Pont-modellen 37,89% 41,71% 38,71% 51,28% 47,23% 48,72% 16,67% 31,66% 14,23% 10,46%
Vinstmarginal 19,89% 17,39% 19,97% 23,05% 20,93% 18,39% 7,23% 14,81% 14,18% 8,93%
Bruttovinstmarginal 50,86% 48,59% 53,12% 53,60% 54,21% 51,16% 53,64% 60,71% 53,99% 51,20%
Rörelsekapital/omsättning 18,15% 10,18% 13,75% 7,23% 8,16% 12,06% -3,46% -8,29% 71,68% 56,78%
Soliditet 48,47% 48,19% 44,01% 51,71% 47,94% 48,66% 45,34% 32,58% 76,49% 73,14%
Kassalikviditet 161,52% 138,47% 141,79% 119,24% 117,74% 140,35% 58,33% 57,19% 381,57% 326,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...