Visa allt om EWAJCO AB
Visa allt om EWAJCO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 59 34 1 076 918 912 896 875 868
Övrig omsättning - - - - - - 1 - 1 1
Rörelseresultat (EBIT) -21 -14 41 -20 362 190 165 137 226 221
Resultat efter finansnetto 117 -11 72 -36 333 206 156 -115 283 353
Årets resultat 117 -11 72 -36 240 155 117 -177 228 286
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 9 18 27 18 31
Omsättningstillgångar 320 269 965 857 1 110 869 1 133 1 248 1 447 1 410
Tillgångar 320 269 965 857 1 115 878 1 151 1 275 1 465 1 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 268 151 232 161 467 466 506 389 866 638
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 300 300 292 277
Kortfristiga skulder 53 118 732 697 648 411 345 586 307 527
Skulder och eget kapital 320 269 965 857 1 115 878 1 151 1 275 1 465 1 442
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 378 378 360 360 324 316 301
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 124 124 120 120 112 100 89
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 270 240 195 0 300 0
Omsättning 0 0 59 34 1 076 918 913 896 876 869
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 076 918 912 896 875 868
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 513 504 512 464 431 422
Rörelseresultat, EBITDA -21 -14 41 -15 367 199 174 152 239 234
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 73,53% -96,84% 17,21% 0,66% 1,79% 2,40% 0,81% -%
Du Pont-modellen -% -% 10,98% -0,58% 34,17% 27,33% 27,54% 19,53% 39,59% 27,81%
Vinstmarginal -% -% 179,66% -14,71% 35,41% 26,14% 34,76% 27,79% 66,29% 46,20%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 394,92% 470,59% 42,94% 49,89% 86,40% 73,88% 130,29% 101,73%
Soliditet 83,75% 56,13% 24,04% 18,79% 41,88% 53,08% 43,96% 30,51% 59,11% 44,24%
Kassalikviditet 603,77% 227,97% 131,83% 122,96% 171,30% 211,44% 328,41% 212,97% 471,34% 267,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...