Visa allt om Göte Petersson Måleri Aktiebolag
Visa allt om Göte Petersson Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 205 1 143 1 239 1 103 1 421 1 150 1 935 2 905 3 583 3 790
Övrig omsättning - - - - - - - 20 110 60
Rörelseresultat (EBIT) 106 55 281 -193 -7 94 45 -66 199 240
Resultat efter finansnetto 106 55 281 -193 -7 92 45 -64 199 231
Årets resultat 82 32 235 -171 0 51 34 -36 147 231
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
Omsättningstillgångar 500 492 437 231 456 476 569 978 1 009 825
Tillgångar 500 492 437 231 456 476 569 981 1 015 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 347 278 286 51 247 247 196 161 478 331
Obeskattade reserver 41 41 27 0 21 29 6 0 29 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 173 124 180 188 200 367 819 509 502
Skulder och eget kapital 500 492 437 231 456 476 569 981 1 015 834
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 387 377 263 384 416 240 807 1 306 1 281 1 432
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 157 134 83 121 125 78 283 475 397 425
Utdelning till aktieägare 0 13 40 0 25 0 0 0 0 0
Omsättning 1 205 1 143 1 239 1 103 1 421 1 150 1 935 2 925 3 693 3 850
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 3 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 205 1 143 1 239 1 103 1 421 1 150 645 581 717 632
Personalkostnader per anställd (tkr) 470 575 400 525 561 312 392 421 423 378
Rörelseresultat, EBITDA 106 55 281 -193 -7 94 48 -63 202 243
Nettoomsättningförändring 5,42% -7,75% 12,33% -22,38% 23,57% -40,57% -33,39% -18,92% -5,46% -%
Du Pont-modellen 21,20% 11,18% 64,30% -83,55% -1,54% 19,75% 7,91% -6,52% 19,70% 28,78%
Vinstmarginal 8,80% 4,81% 22,68% -17,50% -0,49% 8,17% 2,33% -2,20% 5,58% 6,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 62,87% 40,98% 100,00% 100,00% 78,24% 79,48% 77,14% 78,81%
Rörelsekapital/omsättning 32,20% 27,91% 25,26% 4,62% 18,86% 24,00% 10,44% 5,47% 13,95% 8,52%
Soliditet 75,80% 63,00% 70,27% 22,08% 57,56% 56,38% 35,22% 16,41% 49,15% 39,69%
Kassalikviditet 446,43% 284,39% 352,42% 128,33% 242,55% 236,50% 153,95% 118,93% 197,45% 140,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...